Fundusz inwestorem w spółce

Wybór właściwego inwestora jest nie lada problemem, bowiem otrzymujemy kapitał lecz tracimy część władzy w firmie. Warto zastanowić się nad funduszem inwestycyjnym. Posiada on nie tylko kapitał lecz również wysokokwalifikowanych specjalistów od finansów.

W jaki sposób wybrać odpowiedni fundusz adekwatny do swoich potrzeb, gdzie szukać partnera i jakimi kryteriami kierować się przy wyborze inwestora? - zastanawia się niejeden przedsiębiorca.
Wybór inwestora zależy od potrzeb i planów spółki. Należy zdawać sobie sprawę, że decyzja o podzieleniu się udziałami i władzą w firmie jest bardzo ważna, stąd należy dobrze przyjrzeć się potencjalnym inwestorom.
Jeżeli spółka oczekuje dużego zastrzyku finansowego warto poszukiwać inwestora zasobnego finansowo, jakim jest fundusz inwestycyjny. Taki podmiot może stosunkowo szybko dostarczyć do spółki wymagany kapitał. Może również dostarczyć kapitału pożyczkowego. Ma to znaczenie szczególnie w sytuacji, kiedy spółka wykorzystała linie kredytowe lub bank nie jest chętny udzielić jej kredytu, uznając jej wiarygodność kredytową za niską.
Jeżeli więc spółka boryka się z niską płynnością finansową lub planuje wydatki inwestycyjne, na które trudno pozyskać środki, winna zwrócić się do funduszu zorientowanego na inwestycje finansowe, nie koniecznie zainteresowanego aktywnym współzarządzaniem.
W sytuacji, kiedy spółka potrzebuje wsparcia w zarządzaniu, odpowiednim inwestorem będzie fundusz private equity, który będzie ją wspomagać w tym zakresie. Nie każdy chce podjąć się tego zadania, nie każdy posiada specjalistów od zarządzania finansami spółek. Należy więc zbadać rynek funduszy i wybrać ten, który zatrudnia odpowiednich specjalistów.
Mogą oni wspomóc dyrektora finansowego w zarządzaniu należnościami, zobowiązaniami, gotówką, kosztami, inwestycjami kapitałowymi. Opracują dla spółki optymalną strukturę finansowania kapitałem własnym i obcym, tak aby ta uzyskała jak najwyższą stopę zwrotu na kapitale.
Fundusz wspomoże również spółkę w przypadku emisji obligacji korporacyjnych lub przeprowadzenia w przyszłości oferty sprzedaży akcji. Należy też oczekiwać jego wsparcia w kontaktach z instytucjami finansowymi, np. bankami, domami maklerskimi i innymi instytucjami rynku finansowego.  
Jeżeli spółka oczekuje wsparcia know-how wskazane jest poszukanie funduszu branżowego. Niektóre specjalizują się w jednej lub kilku branżach. Zatrudniają więc oprócz specjalistów od finansów, również fachowców dysponujących odpowiednią wiedzą z branży. Korzystne dla spółki byłoby, gdyby fundusz posiadał również kontakty z firmami handlowymi, co może ułatwić poszerzenie rynków zbytu.
Jeżeli spółka zamierza rozwijać działalność poza granicą należy wybrać fundusz działający na rynku międzynarodowym. Taki podmiot może ułatwić wejście na rynki zagraniczne.
Warto dodać, że poszukując funduszu inwestycyjnego należy poznać jego reputację, dotychczasowe dokonania, strategię i filozofię działania, kto jest właścicielem a także kto nim zarządza. Niektóre fundusze są nastawione na szybki zysk, dokonują restrukturyzacji nie licząc się z dobrem spółki i zatrudnionych tam ludzi, dążą za wszelką cenę aby uzyskać jak najwyższą stopę zwrotu i sprzedać spółkę. Zazwyczaj tego rodzaju fundusze nie wnoszą nic dobrego do spółki i należy unikać takich inwestorów.