Handel zagraniczny po 7 miesiącach 2014

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

Tegoroczne obroty handlowe Polski są znacznie wyższe niż w ubiegłym roku. Zdecydowana większość eksportu jest kierowana do krajów rozwiniętych. Spadły obroty handlowe z Rosją.

W okresie styczeń-lipiec 2014 roku ogólny eksport Polski wyrażony w cenach bieżących wyniósł 392.103,5 mln PLN i był wyższy o 6,0% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Stanowi to kwotę równoważną 128.827,6 mln USD lub 93.855,8 mln EUR. Eksport wyrażony w dolarach amerykańskich wzrósł o 9,8% a w euro wzrósł o 5,5%.
Udział krajów rozwiniętych w polskim eksporcie ogółem wyniósł 83,7%, natomiast Unii Europejskiej 76,6% a strefy euro 53,4%.
Import za pierwsze 7 miesięcy br. wyrażony w cenach bieżących osiągnął poziom 392.827,9 mln PLN i był o 5,0% wyższy niż rok wcześniej. Stanowi to równowartość 129.061,8 mln USD (wzrost o 8,7%) lub 94.027,1 mln EUR (wzrost o 4,4%).
Udział krajów rozwiniętych w imporcie ogółem wyniósł 65,3%, natomiast Unii Europejskiej 58,7% a strefy euro 46,1%.
W efekcie odnotowano ujemne saldo obrotów handlowych w wysokości 724,4 mln PLN (234,2 mln USD lub 171,3 mln EUR). W analogicznym okresie ubiegłego roku saldo było ujemne i stanowiło 4.343,3 mln PLN (1.401,2 mln USD lub 1.058,8 mln EUR).
Nadwyżkę eksportu nad importem w wysokości 71.440,2 mln zł, w tym z krajami UE dodatnie saldo osiągnęło poziom 69.809,4 mln zł. Deficyt handlowy 50.890,1 mln zł odnotowano w obrotach z krajami rozwijającymi się, w tym z krajami Europy Środkowo-Wschodniej deficyt wyniósł 21.274,5 mln zł.
Obroty z pierwszą dziesiątką największych partnerów handlowych Polski stanowiły w pierwszych 7 miesiącach tego roku około 2/3 całkowitych obrotów handlowych Polski.
Najważniejszymi partnerami handlowymi Polski w zakresie eksportu w tym okresie byli: Niemcy, Wielka Brytania, Czechy, Francja, Włochy, Rosja, Holandia, Szwecja, Węgry, Słowacja.
Natomiast pierwsza dziesiątka partnerów w zakresie importu to: Niemcy, Rosja, Chiny, Włochy, Francja, Niderlandy, Czechy, Wielka Brytania, Belgia, Stany Zjednoczone.
Udział Niemiec w polskim eksporcie w okresie siedmiu miesięcy br. zwiększył się o 0,8 p.proc. w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku i wyniósł 25,8%, a w imporcie wzrósł o 0,1 p. proc. i wyniósł 21,7%.
W tym samym okresie udział Rosji w polskim eksporcie obniżył się w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku o 0,8 p. proc. i wyniósł 4,4%. Import spadł natomiast o 1,0 p. proc. do poziomu 11,3%.