Dług publiczny w II kwartale 2013

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

Na koniec II kwartału 2013 roku zadłużenie sektora finansów publicznych, po konsolidacji, wzrosło wobec poprzedniego kwartału o 18.170,9 mln PLN, tj. o 2,1%.

Natomiast wzrost zadłużenia od początku tego roku wyniósł 47.630,5 mln PLN, tj. o 5,7%. W efekcie Państwowy Dług Publiczny (PDP) wyniósł na koniec czerwca 888.107,3 mln PLN. Największy wpływ na wzrost Państwowego Długu Publicznego miało finansowanie deficytu budżetu państwa oraz różnice kursowe, co spowodowało w pierwszym półroczu br. wzrost PDP o 13,3 mld zł.
Na zadłużenie sektora finansów publicznych po konsolidacji złożyły się:

  •     zadłużenie podsektora rządowego 820.578,4 mln PLN (92,4% długu ogółem);
  •     zadłużenie podsektora samorządowego 66.200,2 mln PLN (7,5% długu ogółem);
  •     zadłużenie podsektora ubezpieczeń społecznych 1.328,7 mln PLN (0,1% długu ogółem).

Zadłużenie sektora finansów publicznych przed konsolidacją wyniosło na koniec II kwartału 947.898,4 mln zł. Oznacza to wzrost w kwartale o 25.371,0 mln zł (o 2,8%). W strukturze zadłużenia sektora finansów publicznych dług zaciągnięty na rynku krajowym stanowi 69,4%.
Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych według kryterium fiskalnego z Maastricht (Excessive Deficit Procedure, „EDP”) wzrósł w II kwartale br. o 19.684,1 mln PLN tj. o 2,1% i osiągnął poziom 937.444,4 mln PLN. Natomiast w ciągu dwóch kwartałów br. zadłużenie EDP wzrosło o 50.668,3 mln PLN, tj. o 5,7%.