Polski handel zagraniczny w 2015 roku

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

W ubiegłym roku wzrosły obroty handlowe Polski z zagranicą. Odnotowano dodatnie saldo wymiany handlowej wyrażone w złotych i euro.

 

W całym 2015 roku ogólny eksport Polski wyrażony w cenach bieżących wyniósł 747.248,2 mln PLN a import 73.1719,6 mln PLN. W porównaniu z 2014 r. eksport zwiększył się o 7,8%, a import o 3,9%. W efekcie saldo obrotów handlowych z zagranicą było dodatnie i wyniosło 15.528,6 mln PLN. Rok wcześniej saldo było ujemne i wyniosło 11.095,9 mln PLN.
Wartość eksportu wyrażona w dolarach USA wyniosła 199.378,0 mln USD i była niższa wobec poprzedzającego roku o 10,3%. Natomiast import spadł o 13,6% i wyniósł 195.249,0 mln USD. W efekcie dodatnie saldo wyniosło 4.129,0 mln USD. Dla porównania w 2014 roku saldo było ujemne i wyniosło 3.559,1 mln USD.
W ubiegłym roku eksport wyrażony w euro wyniósł 178.710,3 mln EUR, a import 175.031,7 mln EUR, co oznacza wzrost odpowiednio o 7,8% i o 3,9%. Dodatnie saldo wyniosło 3.678,6 mln EUR. W 2014 roku odnotowano ujemne saldo 2.658,7 mln EUR.
Ujemne salda odnotowano w handlu z krajami rozwijającymi się – minus 113.399,0 mln PLN (minus 30.232,8 mln USD, minus 27.079,8 mln EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 23.905,9 mln PLN (minus 6.451,3 mln USD, minus 5.748,6 mln EUR). Dodatnie saldo przyniosły w zeszłym roku obroty handlowe z krajami rozwiniętymi 152.833,5 mln PLN (40.813,1 mln USD, 36.507,0 mln EUR), w tym z krajami UE saldo wyniosło 155.390,2 mln PLN (41.513,8 mln USD, 37.121,9 mln EUR).
Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł w ubiegłym roku 85,7% (w tym UE 79,3%), a w imporcie 66,6% (w tym UE 59,7%).
Obroty z pierwszą dziesiątką największych partnerów handlowych Polski stanowiły około 2/3 całkowitych obrotów handlowych Polski.
Najważniejszymi partnerami handlowymi Polski w zakresie eksportu w tym okresie byli: Niemcy, Wielka Brytania, Czechy, Francja, Włochy, Holandia, Rosja, Szwecja, Hiszpania, Węgry. Natomiast pierwsza dziesiątka partnerów w zakresie importu to: Niemcy, Chiny, Rosja, Włochy, Holandia, Francja, Czechy, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Belgia. Udział Niemiec w polskim eksporcie w ubiegłym roku zwiększył się o 0,8 pkt. proc. w porównaniu z 2014 rokiem i wyniósł 27,1%, a w imporcie wzrósł o 0,9 pkt. proc. do poziomu 22,9%.
W tym samym okresie udział Rosji w polskim eksporcie obniżył się o 1,3 pkt. proc. i wyniósł 2,9%, natomiast udział importu spadł z 10,3 % do poziomu 7,4%.