Jak funkcjonują konta bankowe?

Konto bankowe jest to rachunek prowadzony przez bank na rzecz klienta. Posiadacz konta może dysponować środkami pieniężnymi na zasadach określonych w umowie. 

Konto osobiste

Jest najpopularniejszym rachunkiem bankowym prowadzonym dla osób fizycznych, zwane inaczej konto ROR. Służy ono do przechowywania środków pochodzących z wynagrodzenia, renty, emerytury lub innych źródeł dochodu (oprócz dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej), oszczędności. Osoba, która ma konto osobiste, czyli właściciel konta może zakładać lokaty i przyprowadzać różnego rodzaju transakcje a przede wszystkim regulować zobowiązania wobec osób trzecich.
Posiadacz rachunku bankowego może ustalić pełnomocnika, określając jego zakres umocowania.
Najczęściej środki na koncie osobistym są nisko oprocentowane a nawet na koncie osobistym bank nie nalicza odsetek. Posiadacze konta osobistego otrzymują do niego dostęp za pośrednictwem Internetu oraz kartę bankową. Konto bankowe online daje możliwość bankowania całą dobę z dowolnego miejsca. Wygodne jest korzystanie z konta w aplikacji mobilnej. Dzięki otwarciu ekonta osobistego można zaoszczędzić dużo czasu. Nowoczesna bankowość umożliwia zakładanie konta bankowego zdalnie.

Jeżeli korzystasz z bankomatów otwórz konto ROR w banku, który nie pobiera prowizji za wypłaty gotówki.

Małżonkowie mogą założyć wspólne konto bankowe. Oznacza to, że każdy małżonek może samodzielnie zarządzać kontem i wykonywać wszystkie operacje bankowe, także w aplikacji mobilnej banku. Wspólne konto stanowi przedmiot wspólnoty majątkowej.

Podział kont osobistych

Konto osobiste w wersji standard

Standardowy rachunek osobisty umożliwia wykonywanie wszystkich transakcji finansowych dostępnych w ofercie konta osobistego tj.:

- przelewy gotówki, w tym stałe przelewy,

- zlecanie stałych przelewów, 

- wpłaty i wypłaty gotówki w tym wypracowanych odsetek w kasie banku lub w bankomatach, 

- konto osobiste online,

- dostęp do aplikacji mobilnej banku,

- realizacja transakcji gotówkowych i bezgotówkowych z rachunku bankowego za pośrednictwem karty płatniczej wydanej do konta, 

- dostęp do historii obrotów,

Niektóre banki oferują darmowe konto osobiste, tj. kosztuje: zero zł prowadzenie konta osobistego, zero zł użytkowanie karty i brak opłat za wypłaty z bankomatów pod warunkiem otrzymywania regularnych wpływów na rachunek osobisty i wykonania określonej liczby transakcji na koncie w miesiącu. Oprocentowanie kont osobistych jest zazwyczaj niskie lub zerowe. Przykłady takich kont znajdują się tutaj. Zajmują one wysokie miejsca w rankingu kont bankowych.

 Konto osobiste dla dzieci i młodzieży 

Dziecko też może zostać klientem banku. Konto bankowe dla dziecka w wieku do 13 lat rodzic lub opiekun prawny zakłada sam – z własnym dowodem tożsamości i dokumentem dziecka  potwierdzającym jego tożsamość. W tym przypadku założenie konta osobistego wymaga aby przedstawić w banku:

- akt urodzenia dziecka,

- ewentualnie dodatkowo legitymację szkolną,

- dowód osobisty rodzica lub opiekuna prawnego.

Konto młodzieżowe/studenckie

Bank otworzy konto osobiste również osobie młodej bez względu na wielkość wpłaconych nowych środków. Konto młodzieżowe stanowi rodzaj konta osobistego przeznaczonego dla osób, powyżej 13. roku i poniżej 26. roku życia. Funkcjonuje ono podobnie, jak inne konta osobiste. W przypadku osób niepełnoletnich do otwarcia konta wymagana jest zgoda rodziców lub przedstawiciela ustawowego. Właścicielem konta osoby nieletniej są rodzice lub przedstawiciel prawny. Banki wymagają przedstawienia dokumentu poświadczającego status potencjalnego klienta (legitymacji szkolnej lub studenckiej).
Młody człowiek, który ma konto osobiste może dokonywać przelewów, wpłacać i wypłacać gotówkę a także korzystać z karty bankowej.
W przypadku kont osobistych dla młodzieży zazwyczaj opłaty bankowe są niższe niż innych a nawet mogą być bezpłatne. Banki chcą w ten sposób przyciągnąć młodych ludzi, wierząc, że w przyszłości będą oni dalej korzystać z ich usług.
Konto młodzieżowe stanowi nie tylko wygodę, lecz również jest dobrym sposobem, na nauczenie młodego człowieka oszczędzania i umiejętnego gospodarowania pieniędzmi. Posiadając konto w banku młodzież poznaje podstawowe zasady funkcjonowania systemu finansowego i korzystania z usług finansowych.

Konto firmowe

Jest to rachunek bieżący przeznaczony dla spółek prawa handlowego oraz podmiotów nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
Każda firma jest zobowiązana do posiadania konta bankowego, służącego do prowadzenia rozliczeń płatności.
Każdy bank określa indywidualnie koszty prowadzenia i oprocentowania takich kont. W ramach konta firmowego mogą być oferowane bezpłatne przelewy do ZUS oraz Urzędu Skarbowego, jak również bezpłatne przelewy do innych odbiorców. Do konta zazwyczaj jest dodana karta bankowa.
Wygodę transakcji zapewniają systemy bankowości elektronicznej. Przedsiębiorstwo może lokować wolne środki na depozytach over-night lub na inne terminy. Niektóre banki pobierają opłaty rządu kilkudziesięciu zł za prowadzenia konta.
Aby otworzyć konto, należy przedłożyć w banku dokumenty firmowe oraz wskazać osoby uprawnione do przeprowadzania operacji. Bank nadaje numer konta osobistego. Posiadanie konta może być warunkiem uzyskania kredytu lub pożyczki w banku.
Dla przedsiębiorstw prowadzących rozliczenia z kontrahentami zagranicznymi banki oferują konta denominowane w walutach obcych. Abu podjąć sensowną decyzję w sprawie otwarcia konta bankowego warto też przejrzeć ranking kont firmowych.

Konto walutowe

Konto walutowe jest to podstawowy rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, służący do przechowywania środków pieniężnych w walucie obcej oraz przeprowadzania transakcji. Zasady funkcjonowania tego konta są podobne, jak konta osobistego w złotych. Takie konta oferują banki dla najpopularniejszych walut, jak euro, dolar amerykański, frank szwajcarski i funt szterling.
Konto walutowe jest wygodne dla osób często dokonujących zakupów w zagranicznych sklepach internetowych, spłacających kredyty walutowe, studiujących lub często podróżujących za granicę, otrzymujących wynagrodzenie w walucie. Konto walutowe pozwala uniknąć kosztownego przewalutowania dokonując operacji płatniczych.
Banki oferują do kont walutowych karty bankowe i dostęp do bankowości internetowej, która umożliwia dokonywanie przelewów za granicę. Przelewy dokonywane w walucie euro korzystają ze specjalnych warunków określonych dla Jednolitego Obszaru Płatniczego w Euro (ang. Single Euro Payment Area, „SEPA”), do którego należą kraje Unii Europejskiej oraz te, które przystąpiły do systemu. Opłata za przelew internetowy zrealizowany przez konto walutowe wynosi zazwyczaj 5 zł. Przelew dociera do odbiorcy w następnym dniu po jego zleceniu.

Konto oszczędnościowe

Inaczej rachunek oszczędnościowy jest to rachunek bankowy prowadzony dla osób fizycznych. Tego rodzaju rachunki mogą być również prowadzone dla szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych. Jeżeli chcesz oszczędzać na lepszych warunkach to możesz założyć konto oszczędnościowe w jednym z banków porównując ich oferty w rankingu banków. W tej sytuacji konto oszczędnościowe jest idealną alternatywą gromadzenia kapitału przez wiele lat. Najlepiej wybierać indeksowane konto oszczędnościowe, które będzie chronić przed inflacją. Na koncie oszczędnościowym termin zapadalności odsetek może być zróżnicowany. Zadajemy sobie pytanie, jakie są najlepsze konta oszczędnościowe? Trudno o prostą odpowiedź.
Konta oszczędnościowe są odpowiednie dla osób, które odkładają pieniądze na określony cel w dłuższej perspektywie czasowej. Odkładając regularnie na oprocentowane konto oszczędnościowe można zgromadzić sporą sumę pieniędzy. Oczywiście konto oszczędnościowe nie jest darmowe. Z konta oszczędnościowego pieniądze można wypłacić w każdej chwili. Konto oszczędnościowe umożliwia dokonywanie przelewów krajowych i zagranicznych. Banki chcące pozyskać nowych klientów mogą stosować różne zachęty aby zdecydowali się założyć konto oszczędnościowe. Do otwarcia konta oszczędnościowego zwykle potrzeba podstawowych dokumentów tożsamości.

Czym różni się konto oszczędnościowe od osobistego?

Konto oszczędnościowe pozwala na racjonalne planowanie finansowe w dłuższym terminie. Środki zgromadzone na takim koncie są wyżej oprocentowane niż na koncie osobistym, lecz klient ma mniejszą swobodę w dysponowaniu pieniędzmi, które muszą na rachunku pozostać przez ustalony okres czasu. Oszczędności mogą być również wycofane w dowolnym momencie ale bank w takiej sytuacji zazwyczaj obniża oprocentowanie za okres od jej rozpoczęcia. Dodatkowo konto osobiste jest rachunkiem samodzielnym, natomiast otwarcie konta oszczędnościowego bank może (choć nie musi) uzależniać od posiadania rachunku bankowego. Niektóre konta oszczędnościowe wymagają spełnienia określonych warunków, np. regularnych wpłat.

Wspólne konto osobiste lub konto oszczędnościowe może otworzyć zarówno małżeństwo, rodzeństwo, rodzic z dzieckiem, a także osoby nie będące krewnymi. Zakładając dziecku konto osobiste masz nad nim pieczę.

Bank pobiera opłatę za prowadzenie konta oszczędnościowego. Jeżeli jest to pierwsze konto oszczędnościowe można negocjować obniżenie opłaty.

Lokata terminowa

Lokata terminowa to produkt oferowany przez banki, który pozwala ulokować środki na określony okres czasu. Jest wiele rodzajów lokat bankowych. Banki oferują gwarantowane oprocentowanie rachunków lokat terminowych. Oprocentowanie lokaty terminowej zazwyczaj jest wyższe niż na rachunku oszczędnościowym, ponieważ klient zobowiązuje się trzymać środki na lokacie przez określony czas.

Oto kilka istotnych informacji dotyczących rachunków lokat terminowych, które pomową w wyborze konta:

  1. Okres trwania: Lokata terminowa ma ustalony okres trwania, który może wynosić od kilku miesięcy do kilku lat. Okres lokaty może wynosić 3, 6, 12, 24 lub 36 miesięcy. Po upływie tego okresu, środki mogą być wypłacone klientowi wraz z odsetkami lub klient może zdecydować się przedłużyć lokatę.

  2. Oprocentowanie: Wysokość oprocentowania konta lokaty terminowej jest z góry ustalona i ma na nią wpływ przede wszystkim okres lokaty i kwota depozytu. Zazwyczaj im dłuższy okres trwania lokaty, tym wyższe oprocentowanie. Oprocentowanie lokat może być podawane jako roczna stopa procentowa, a odsetki są naliczane na podstawie tej stopy.

  3. Minimalna kwota lokaty: Jest określona minimalna kwota lokaty, która może się różnić w zależności od banku i rodzaju lokaty.

  4. Wypłaty odsetek: W zależności od ustaleń z bankiem, odsetki z lokaty mogą być wypłacane regularnie lub mogą być kapitalizowane, czyli dodawane do głównej kwoty lokaty. Bank dokonuje kapitalizacji odsetek w ustalonych okresach, np. co kwartał, pół roku, rok. W pewnych przypadkach bank może zaproponować promocyjne oprocentowanie.

Warto pamiętać, że lokata terminowa jest zazwyczaj związana z ograniczeniami dotyczącymi wypłaty środków przed upływem ustalonego okresu. Kwota depozytu powinna być utrzymana przez określony regulaminem czas. Wcześniejsza wypłata pieniędzy z rachunków lokat terminowych, wymaga zapłacenia dodatkowej opłaty lub zostanie wprowadzone obniżone oprocentowanie.

Przed zdecydowaniem się na lokatę terminową, zawsze należy dokładnie przeczytać i zrozumieć warunki umowy oraz zwrócić uwagę na wysokość oprocentowania, opłaty, okres trwania i dostępność środków. Banki mogą zachęcać klientów

Jak założyć konto osobiste lub oszczędnościowe w banku?

Zakładanie konta bankowego jest proste. Aby otworzyć konto należy przedstawić dowód osobisty lub paszport i wyrazić zgodę na postanowienia umowy i przetwarzanie danych osobowych. W trakcie otwierania konta oszczędnościowego można wskazać pełnomocnika. Możliwe jest również założenie konta poprzez internet lub telefonicznie. Klient otrzymuje numer rachunku bankowego. Zanim założysz konto przejrzyj ranking kont osobistych, gdzie znajdziesz najlepsze konto bankowe.

Oprocentowanie konta

Oprocentowanie konta bankowego może różnić się w zależności od banku, rodzaju konta oraz warunków oferty. Zazwyczaj banki oferują dwa rodzaje oprocentowania kont: oprocentowanie rachunku oszczędnościowego i oprocentowanie rachunku bieżącego. Środki na koncie winny być przechowywane przez określony czas.

Oprocentowanie konta oszczędnościowego

Większość kont oszczędnościowych gwarantuje oprocentowanie zazwyczaj wyższe niż na rachunku bieżącym ale może się różnić w zależności od banku i oferty. O atrakcyjności kont oszczędnościowych decyduje wiele czynników. Często oprocentowanie to jest podawane w formie rocznej stopy procentowej. Na przykład, jeśli najlepsze konta oszczędnościowe oferują oprocentowanie nominalne 5% w skali roku, to oznacza, że na każde 100 złotych na koncie zarobisz 5 złotych rocznie. Wiele banków oferuje elastyczne konto oszczędnościowe dostosowane dla konkretnej sytuacji. Konto oszczędnościowe pozwala sfinansować poważne wydatki w przyszłości.

Oprocentowanie konta bieżącego

Rachunek bieżący jest zwykle używany do codziennych transakcji finansowych, a wysokość oprocentowania konta jest zazwyczaj niższe niż na rachunku oszczędnościowym lub wręcz może wynosić 0%. W przypadku rachunku bieżącego, częściej skupia się na innych korzyściach, takich jak bezpłatne przelewy, karty debetowe itp.

Oprocentowanie konta bankowego może się zmieniać w czasie, w zależności od warunków rynkowych i polityki banku. Dlatego zawsze warto sprawdzić aktualne oprocentowanie konta, oferty promocyjne oraz warunki umowy z bankiem, zanim otworzysz konto.

Numery kont bankowych

W bankach mających siedzibę w Polsce obowiązują dwa standardy numerów rachunków bankowych: NRB oraz IBAN.

Standard NRB (Numer Rachunku Bankowego)

Standard NRB jest stosowany w obrocie krajowym złotowym i walutowym. Jego konstrukcja jest następująca:
NN RRRR RRRR XXXX XXXX XXXX XXXX - na dokumentach papierowych
NNRRRRRRRRXXXXXXXXXXXXXXXX – na dokumentach elektronicznych,
gdzie:
NN - dwucyfrowa liczba kontrolna
RRRR RRRR - numer rozliczeniowy jednostki banku
XXXX XXXX XXXX XXXX - numer konta osobistego nadany zgodnie z zasadami obowiązującymi w banku
NRB ma długość 26 znaków, nie zawiera liter, na dokumentach papierowych jest podzielony spacjami, na dokumentach w postaci elektronicznej jest wprowadzany bez spacji (przerw).

Standard IBAN (International Bank Account Number)

Jest to standard rachunku bankowego stosowany przez jednostki banków w Polsce w obrocie zagranicznym i zawiera numer NRB z dodanym na początku wyróżnikiem w postaci identyfikatora kraju - Polski, tzn. PL.
Ma on następującą postać:
PLNN RRRR RRRR XXXX XXXX XXXX XXXX - na dokumentach papierowych
PLNNRRRRRRRRXXXXXXXXXXXXXXXX - na dokumentach elektronicznych.

Konto w aplikacji mobilnej

Bankowość mobilna jest to usługa będąca odmianą bankowości internetowej, oferowana przez banki umożliwiająca dostęp do rachunku bankowego poprzez urządzenia mobilne posiadające dostęp do Internetu (smartfony i tablety). Aby korzystać z bankowości mobilnej należy zainstalować na smartfonie lub tablecie odpowiednią aplikację otrzymaną z banku. Tego rodzaju usługa może budzić obawy, co do bezpieczeństwa. Najskuteczniejszą metodą zabezpieczenia dostępu do bankowości internetowej, w tym mobilnej, jest dwustopniowe uwierzytelnianie. Użytkownik po wpisaniu danych do logowania, musi potwierdzić tożsamość za pomocą unikalnego kodu wysyłanego z innego urządzenia, np. smartfonu. Zaleca się zachować najwyższą ostrożność i aktualizować oprogramowanie w komputerze i urządzeniach mobilnych oraz posiadać zainstalowane aktualne programy antywirusowe. Jeżeli stracisz telefon z zainstalowaną aplikacją bankową natychmiast zgłoś ten fakt do banku. O zagrożeniach i bezpiecznym korzystaniu z bankowości internetowej informują banki na swoich stronach internetowych.

Założenie karty płatniczej

Klienci posiadający indywidualne konta bankowe mogą otrzymać kartę bankową: debetową i kredytową.

Kara może być wydana do pierwszego jak również kolejnego konta osobistego. Użytkowanie kart płatniczej jest bardzo wygodne. Użytkowanie karty debetowej daje możliwość dokonywania płatności w terminalach POS i kodem BLIK, wypłaty i wpłaty do bankomatów, wykonywanie przelewów na kartę Revolut.

Karta kredytowa posiada ustalony limit kredytowy. Pozwala ona również na dokonywanie płatności jak karta debetowa. Aby otrzymać kartę kredytową założenie konta nie jest konieczne. Bank sam otwiera specjalne konto do rejestrowania transakcji kartą i wpłat z rachunków lokat. Karta otwarta na pełnomocnika pozwala na korzystanie z niej na zasadach jak właściciel konta.

Ranking kont oszczędnościowych i osobistych

Jak wybrać konto? Pamiętaj, że idealne konto osobiste nie istnieje. Konta różnią się między sobą warunkami. Posiadają ona zalety i wady. Promocji bankowych jest wiele. W ofertach banków znajdują się triki marketingowe obiecujące na przykład bezpłatne konta.

Czy jest możliwe elastyczne konto oszczędnościowe?

Oferty kont

Wiele kont oszczędnościowych wyróżnia tym, że są bezpłatne dopiero po spełnieniu konkretnych warunków. O tym niechętnie mówią promocje rachunków osobistych. Za niektóre konta bank wypłaca premię lub zwróci część kwoty za użytkowanie karty debetowej. Inne pobierają duże opłaty, niewiele oferując. Inne oferują wysokie oprocentowanie konta oszczędnościowego. Jeżeli chcesz założyć konto zachowaj rozwagę i przejrzyj wszystkie oferty kont. Skorzystanie z porównywarki kont i rankingu kont osobistych pozwoli znaleźć bezpłatne konta osobiste lub uniknąć wysokich kosztów prowadzenia konta. Istnieje też ranking darmowych kont. A może bank zaoferuje indeksowane konto oszczędnościowe...

Zachęty czy złudzenia?

Ile zarobimy w skali roku zależy od oprocentowania. Do założenia konta klienci są zachęcani przez banki wyższym oprocentowaniem.

Ranking rachunków oszczędnościowych pomaga wybrać najlepsze konta, które zapewniałyby godziwe oprocentowanie rachunków lokat, dopasowane do potrzeb klienta banku. W internecie funkcjonują interaktywne aplikacje porównać konta oszczędnościowe na podstawie zadanych warunków poznać wady i zalety konta i wybrać najlepsze. Ranking kont bankowych jest na bieżąco aktualizowany. Pamiętaj, że ranking kont oszczędnościowych służy Tobie.

Bezpieczeństwo depozytów na kontach bankowych

Depozyty klientów banków są objęte Gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Kwota gwarancji wynosi równowartość w złotych  100 tysięcy euro. Oznacza to, że w przypadku upadku banku, klient może liczyć gwarantowana jest kwota depozytu z rachunków bieżących i rachunków lokat terminowych do 100 tysięcy euro. Maksymalna kwota gwarantowana dotyczy wszystkich depozytów, jakie dany klient ma w danym banku. Więcej na ten temat opisuje artykuł "Bezpieczeństwo depozytów w banku – kluczowa kwestia dla każdego klienta".