Kredyt hipoteczny

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Aktualności

Nie każdy wie, czym się różni kredyt lub pożyczka zaciągnięta w banku hipotecznym od takich samych produktów banku komercyjnego, który określa je również takim samym mianem. Podstawowa różnica, to sposób pozyskiwania przez bank hipoteczny środków, co ma wpływ na procedurę kredytową.
Bank hipoteczny pozyskuje pieniądz poprzez emisję listów zastawnych, które podobnie, jak obligacje są dłużnymi papierami wartościowymi. Bank komercyjny pożycza pieniądz na rynku międzybankowym. 
 
Znanym bankiem funkcjonującym na rynku kredytów i pożyczek hipotecznych w Polsce jest duński NY Kredit. Oprocentowanie w tym banku jest ustalane, jako suma stopy referencyjnej, którą w przypadku kredytów lub pożyczek w złotych jest WIBOR3M, natomiast EURIBOR3M przypadku euro. Klient może otrzymać również oprocentowanie stałe. Okres kredytowania trwa do 30 lat. Zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomości należącej do klienta lub innej osoby. Kredytobiorca musi przedłożyć bankowi operat szacunkowy tej nieruchomości, który w przypadku mieszkania kosztuje 500 PLN. Im wartość zastawianej nieruchomości jest większa, tym niższa marża banku. Na przykład, jeżeli kredyt lub pożyczka stanowi do 30% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem, wówczas NY Kredit pobiera marżę ok. 0,9-1%. Przy wartościach zaciąganego zobowiązania od 30% do 60% marża wynosi ok. 1,2%, natomiast od 60% do 80% - 1,4%.

Zaciągając pożyczkę denominowaną w euro na kwotę 200 tys. PLN, zastawiając mieszkanie wartości 700 tys. PLN, przy EURIBOR na poziomie 4,7% będziemy płacić oprocentowanie 5,7%. Ponadto NY Kredit pobiera prowizję początkową w wysokości 2%. Do chwili otrzymania uprawomocnionego wpisu hipoteki na rzecz banku kredyt lub pożyczkę można ubezpieczyć, co  w skali roku kosztuje 0,75% wartości kredytu. Ma to duże znaczenie, gdyż skandaliczna praca naszych sądów, szczególnie w Warszawie, powoduje, że na wpis hipoteki na rzecz banku należy czekać nawet kilka miesięcy. Bank NY Kredit nie wymaga dodatkowych ubezpieczeń nieruchomości ani kredytobiorcy.
Jedną w ważnych zalet oferty NY Kredit jest możliwość wypłaty kredytu eurowego w walucie euro. Spłaty rat można również dokonywać bezpośrednio w euro. Ma to znaczenie w sytuacji, kiedy klient banku ma wydatki lub osiąga przychody w euro. Oszczędność na spread'zie w tej sytuacji jest znacząca. Kredyty denominowane w innych bankach, nawet we frankach szwajcarskich są tylko pozornie tanie, gdyż kredytobiorca zostaje podwójnie "przewalutowany" i to przy niebagatelnych spread'ach.

Jeżeli klient żąda wypłaty kredytu walutowego w złotych NY Kredit posiada najniższy na rynku spread. Procedura kredytowa jest niezwykle prosta - można załatwić wszelkie formalności u jednego doradcy finansowego. Najpóźniej po trzech dniach bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu lub pożyczki. Można otrzymać też pozytywną decyzję w ciągu dnia. Co istotne, w NY Kredit oprocentowanie pożyczki jest takie samo, jak kredytu. Można dokonywać również przedterminowych spłat znacznych ilości lub całości kredytu bez żadnych dodatkowych opłat, jeżeli będą one realizowane w pierwszy dzień kwartału. Wiąże się to z koniecznością wykupu przez bank listów zastawnych, który jest przeprowadzany zgodnie z harmonogramem określonym w prospekcie emisyjnym listów zastawnych.
Zaciągając pożyczkę hipoteczną nie musimy się tłumaczyć bankowi, na co wydamy pieniądze ani rozliczać z wydatków. Dlatego też, jeżeli posiadają Państwo wartościowe nieruchomości, zachęcam do korzystania z usług specjalistycznych banków hipotecznych.

Prognozy analityków o możliwości obniżek stóp procentowych w Eurolandzie a jednocześnie dalszego zaostrzania polityki monetarnej w Polsce oraz Szwajcarii, a także realna perspektywa przyjęcia w najbliższych latach przez Polskę waluty euro każą skłaniać się do zaciągania kredytów i pożyczek w euro.

Powiązane artykuły