Catalyst ma już trzy lata

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie włącz . Opublikowano w Rynek kapitałowy

Rynek obligacji Catalyst ma już trzy lata. To był dynamiczny rozwój pomimo trudnych czasów na rynku finansowym i w gospodarce. Więcej w komunikacie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA.
 
  • 147 emitentów z Polski i zagranicy, z tego 49 debiutów w 2012 roku
  • Ponad 300 serii obligacji korporacyjnych, spółdzielczych i komunalnych, o wartości ponad 45 mld zł
  • Debiuty obligacji największych polskich firm, także z WIG20
  • Działania GPW na rzecz wzrostu zainteresowania wśród inwestorów indywidualnych

Trzy lata temu w dniu 30 września 2009 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA uruchomiła rynek Catalyst w celu stworzenia w Polsce zorganizowanego, transparentnego i bezpiecznego rynku dla instrumentów dłużnych emitowanych przez firmy i samorządy. Od lipca 2010 r. na Catalyst notowane są również papiery dłużne banków spółdzielczych, którym rynek ten otworzył drogę do pozyskiwania środków na publicznym rynku kapitałowym.

Obecnie na Catalyst notowane są 302 serie obligacji, wyemitowane przez 146 podmiotów nieskarbowych (113 firm, 22 banki spółdzielcze i 11 jednostek samorządu terytorialnego), o łącznej wartości emisji wynoszącej ponad 45 mld zł.

Instrumenty dłużne notowane - nominowane w PLN:

 

Korporacyjne*

Spółdzielcze

Komunalne

Skarbowe

Razem

Liczba emitentów

112

22

11

1

146

Liczba serii

243

29

29

36

337

Wartość emisji (mld PLN)

42.74

0.41

2.26

513.61

559.02

 Instrumenty dłużne notowane - nominowane w EUR:

 

Korporacyjne*

Spółdzielcze

Komunalne

Skarbowe

Razem

Liczba emitentów

1

-

-

-

1

Liczba serii

1

-

-

-

1

Wartość emisji (mld EUR)

0.8

-

-

-

0.8

wraz z listami zastawnymi

Źródło: Dane GPW

Trzy lata funkcjonowania Catalyst potwierdziły, że projekt dokonał głębokiej zmiany w architekturze rynku papierów dłużnych w Polsce i wyszedł naprzeciw potrzebom emitentów i inwestorów. Wyrazem tego jest m.in. szybko rosnąca liczba i wartość emisji obligacji notowanych na Catalyst, pomimo spowolnienia gospodarczego w kraju.


catalyst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Źródło: Dane GPW za sierpień 2012 r., w przekroju kwartalnym

Systematycznie poszerza się grono emitentów papierów dłużnych, którym Catalyst dał nowe możliwości finansowania, a wejście na publiczny, transparentny rynek obligacji - większy prestiż, zaufanie inwestorów i doskonałą promocję. Liczba podmiotów, które wprowadziły obligacje na rynek instrumentów dłużnych GPW wrosła szczególnie szybko w 2012 r. - od początku roku do obrotu trafiły tam obligacje 49 nowych emitentów, a wartość notowanych na Catalyst instrumentów na koniec sierpnia zwiększyła się w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 40 proc.

catalyst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Dane GPW za sierpień 2012 r., w przekroju kwartalnym

Na Catalyst zadebiutowały już ze swoimi obligacjami największe polskie firmy takie jak: Polkomtel, PKN Orlen i PGNiG oraz banki jak np. BOŚ, PKO BP i Pekao Bank Hipoteczny. Ta grupa przedsiębiorstw, z których wiele wchodzi w skład WIG20, jest symbolem, że rynek instrumentów dłużnych GPW tworzy nową rzeczywistość, w której firmy finansują się nie tylko poprzez kredyt bankowy, ale właśnie poprzez obligacje, które znajdują się w obiegu giełdowym i są dostępne dla inwestorów. Wartość kapitału pozyskanego tą drogą w stosunku do środków pozyskanych z kredytów bankowych, będących obecnie najpopularniejszym źródłem finansowania dla przedsiębiorstw i samorządów, stale wzrasta.

Historycznie największe emisje obligacji wprowadzone na Catalyst: 

Lp

Emitent

Wartość emisji (PLN)

1

Bank Gospodarstwa Krajowego

24 570 500 000,00

2

PKO FINANCE AB

3 406 400 000,00

3

PGNiG

2 500 000 000,00

4

BRE BANK HIPOTECZNY

2 150 000 000,00

5

WARSZAWA

2 100 000 000,00

6

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA

1 198 830 000,00

7

PKN ORLEN*

1 000 000 000,00

8

POLKOMTEL FINANCE AB (PUBL)

1 000 000 000,00

9

GETIN NOBLE BANK

918 924 000,00

10

PEKAO BANK HIPOTECZNY**

800 000 000,00

*Polkomtel wykupił obligacje w czerwcu 2012 r.

**Obligacje Pekao Banku Hipotecznego notowane są w EUR

Źródło: Dane GPW

Kapitalizacja obligacji notowanych na Catalyst stanowi ok. 86 proc. wartości wszystkich obligacji wyemitowanych przez banki w Polsce, kapitalizacja obligacji wyemitowanych przez przedsiębiorstwa - ok. 30 proc., a przez jednostki samorządu komunalnego - ok. 16 proc.

catalyst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* W tym Bank Gospodarstwa Krajowego

Źródło: Dane GPW, Fitch Polska (tylko obligacje o terminie wykupu pow. 1 roku) za sierpień 2012 r.

W drugim kwartale 2012 r. wartość długu wyemitowanego przez polskie firmy i instytucje finansowe wyniosła 6 proc. PKB kraju. To mniej niż w innych krajach regionu i dużo mniej niż w Europie Zachodniej. Polskie przedsiębiorstwa zaczęły jednak dostrzegać, że im więcej źródeł finansowania tym lepsza konkurencja pomiędzy tymi, którzy go dostarczają, a co za tym idzie, niższy koszt pozyskiwania kapitału. W rezultacie wskaźnik wartości obligacji instytucji finansowych oraz przedsiębiorstw w relacji do PKB jest już dwa razy większy niż trzy lata temu, kiedy GPW uruchomiła Catalyst.

catalyst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: BIS (dane za grudzień 2011, emisje krajowe i międzynarodowe), Fitch (tylko w przypadku Polski, dane za czerwiec 2012, tylko instrumenty pow. 1 roku, emisje krajowe i międzynarodowe), Eurostat (dane PKB za rok 2011)

Liczba obligacji notowanych na giełdach regionu CEE:

Giełda

Obligacje krajowe sektora publicznego

Pozostałe obligacje krajowe

Obligacje międzynarodowe

Razem

CEESEG - Vienna

263

2 986

455

3 704

Warsaw Stock Exchange

65

255

6

326

CEESEG - Budapest

23

158

0

181

Bratislava Stock Exchange

22

132

0

154

CEESEG - Prague

21

59

9

89

Bucharest Stock Exchange

64

0

2

66

CEESEG - Ljubljana

20

42

2

64

Bulgarian Stock Exchange

1

54

0

55

Źródło: Dane FESE za lipiec 2012 r.

W czasach dużej niepewności na rynkach finansowych Catalyst stał się wyjątkowo atrakcyjny nie tylko dla emitentów, ale i dla inwestorów. Świadczy o tym liczba transakcji, która w 2012 r. z kwartału na kwartał szybko rośnie.

catalyst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Dane GPW za sierpień 2012 r., w przekroju kwartalnym

Coraz wyższy jest także obrót obligacjami mierzony rok do roku. W okresie styczeń - sierpień 2012 r. obroty sesyjne na Catalyst wyniosły 1,1 mld zł, a całkowite 2,2 mld zł i były wyższe od obrotów rok wcześniej o odpowiednio 27,1 proc. i 131,6 proc.

catalyst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Dane GPW za sierpień 2012 r., w przekroju kwartalnym

Struktura rynku uwzględniająca segment handlu detalicznego sprawia, że Catalyst jest ciekawą propozycją umożliwiającą skuteczną dywersyfikację portfela inwestycyjnego i korzystną lokatę oszczędności także dla inwestorów indywidualnych, którzy wcześniej pozbawieni byli dostępu do publicznego rynku nieskarbowych instrumentów dłużnych.
„Większa aktywność inwestorów indywidualnych na rynku Catalyst jest niezbędna dla jego jeszcze lepszego rozwoju, dlatego stale pracujemy nad umacnianiem popytu z ich strony. Byliśmy pionierami, kiedy emitowaliśmy obligacje GPW i w oparciu o prospekt emisyjny postanowiliśmy skierować transzę 75 mln tylko i wyłącznie do inwestorów indywidualnych, chcąc taki model upowszechniać. I w tym roku pojawiły się zapowiedzi dużych emitentów, którzy przygotowują kilkusetmilionowe emisje właśnie z myślą o inwestorach indywidualnych. To z kolei wpłynie na większy ruch transakcyjny, a wtedy będę już mógł z pełną śmiałością powiedzieć, że działania GPW, by stworzyć kolejny element polskich rynków kapitałowych, przyniosły zamierzone rezultaty. Obecnie wartość obligacji emitowanych przez przedsiębiorstwa stanowi 5-6 proc. PKB i - jak stale podkreślam - mówi nam to o ogromnym potencjale dla obligacji nieskarbowych. Praca nad nim będzie z pewnością jednym z kierunków strategicznego rozwoju polskich rynków kapitałowych, jaki wprowadza w życie GPW i szereg innych instytucji finansowych." - mówi Ludwik Sobolewski, Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.