RESPECT Index

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Rynek kapitałowy

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie opublikowała nowy sklad indeksu spółek stosujących najwyższe standardy ładu korporacyjnego.
RESPECT Index jest oparty na polskich spółkach z Głównego Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, działających zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego (ang. corporate governance), ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także z uwzględnieniem czynników ekologicznych, społecznych i pracowniczych. Jest przeprowadzana trzystopniowa weryfikacja prowadzona przez Giełdę Papierów Wartościowych i Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, w zakresie wyżej wymienionych obszarów oraz audyt prowadzony przez partnera projektu, firmę Deloittte.

Udziały spółek w indeksie są określane na takich samych zasadach, jak dla innych indeksów giełdowych. Zatem uwzględniane są akcje w wolnym obrocie, przy czym wagi największych spółek są ograniczane do 25%, gdy liczba uczestników jest mniejsza niż 20 spółek lub do 10% w pozostałych przypadkach.

Od pierwszej publikacji 19 listopada 2009 roku do 27 lipca 2012 r. stopa zwrotu indeksu RESPECT Index wyniosła 32 %.

31 lipca br. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie opublikowała kolejny nowy skład RESPECT Index. Publikacja indeksu po rewizji jego portfela rozpocznie się od 1 sierpnia 2012 r.

W skład indeksu weszło 20 spółek, w tym jedna nowa spółka:

1.    Apator S.A.
2.    Bank BPH S.A.
3.    Bank Handlowy w Warszawie S.A.
4.    Bank Millennium S.A.
5.    Budimex S.A.
6.    Elektrobudowa S.A.
7.    Grupa LOTOS S.A.
8.    ING Bank Śląski S.A.
9.    Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. – nowa spółka w indeksie
10.    KGHM Polska Miedź S.A.
11.    Kredyt Bank S.A.
12.    Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.
13.    Netia S.A.
14.    Polska Grupa Energetyczna S.A.
15.    Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
16.    Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
17.    Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
18.    Telekomunikacja Polska S.A.
19.    Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
20.    Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

Zarządy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych coraz częściej dostrzegają korzyści płynące z prowadzenia odpowiedzialnego i zrównoważonego zarządzania w swojej strategii rozwoju. Poprzez utworzenie indeksu, w którego skład wchodzą spółki spełniające najwyższe standardy w zakresie ładu korporacyjnego i pozostałych obszarów odpowiedzialnego biznesu, warszawska giełda aktywnie wspiera budowanie i rozwijanie kultury CSR na polskim rynku kapitałowym.