Debiuty na GPW w III kwartałach 2010 roku
Poprawia się sytuacja na rynkach finansowych, coraz więcej pojawia się spółek na  parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W ciągu trzech kwartałów mieliśmy dwa duże debiuty, które postawiły polską giełdę w czołówce Europy. 
 
W ciągu trzech kwartałów 2010 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie odnotowała  15 debiutów spółek, przy czym 4 z nich awansowały z rynku NewConnect. Łączna wartość publicznych ofert wyniosła 13,15 mld zł, w tym zaledwie 739 mln zł przyniosły nowe emisje. Pozostałe 12,41 mld zł, tj. 94 proc. stanowiły istniejące akcje, z czego 12,28 mld zł pochodziło z dwóch ofert Skarbu Państwa - PZU SA oraz Tauron Polska Energia SA. Dla porównania, w całym 2009 roku wartość 13 debiutów na GPW wyniosła blisko 7 mld zł, przy czym aż 99 proc. z tej kwoty pochodziło z nowych emisji. Oto pięć największych tegorocznych debiutów.

12 maja na GPW pojawiły się walory PZU SA. W kwietniu w ofercie publicznej akcje ubezpieczyciela były sprzedawane po 312,50 zł, co przyniosło budżetowi ponad 8 mld zł. W dniu debiutu, na otwarciu sesji kurs akcji PZU wyniósł 349 zł a na koniec dnia 360 zł. Obroty na GPW skoczyły w tym dniu do ponad 4 mld zł, z czego 2,2 mld zł dotyczyło akcji PZU.  Opłacało się cierpliwie stać w kolejce za akcjami, bowiem na koniec III kwartału walory PZU były notowane po 410 zł, co oznacza zysk 31 proc.

Pierwsze półrocze zamknął debiut Tauron Polska Energia SA. Wcześniej Skarb Państwa sprzedał w ofercie publicznej pakiet akcji o wartości ponad 4,2 mld zł, po cenie 5,13 zł. Debiut 30 czerwca okazał się nieudany – cena akcji na otwarciu sesji wyniosła 5,13 zł a na zamknięciu 5,04 zł. Obroty akcjami sięgnęły blisko połowy całkowitych obrotów giełdy. Duża podaż akcji pochodziła od pracowników spółki, co okazało się działaniem błędnym, bowiem w III kwartale akcje Tauronu podrożały - w szczycie do 6,20 zł, a na koniec września ich kurs wyniósł 6,11 zł, co daje zysk na poziomie 20 proc.

Nie przyniosła oczekiwanych profitów inwestycja w kanadyjską spółkę naftową Kulczyk Oil Ventures SA. Wartość oferty wyniosła 361,73 mln zł. Na otwarciu notowań 25 maja kurs akcji spadł o ponad 6 proc. do poziomu 1,77 zł. Później było jeszcze gorzej - na koniec III kwartału akcje firmy Kulczyka były notowane 20 proc. niżej niż w ofercie publicznej.  

24 marca na GPW zadebiutowały prawa do akcji spółki EKO Holding SA, która funkcjonuje w branży handlowej. Wartość emisji akcji wyniosła 88,16 mln zł.  Kurs na zamknięcie pierwszego dnia notowań wyniósł 8,24 zł, i był o 14 proc. wyższy od ceny emisyjnej. Na koniec września akcje EKO Holding były handlowane na giełdzie po 8,10 zł.  

Trzeci kwartał zamyka udana oferta Zakładów Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów SA”.  W ofercie publicznej sprzedano po cenie 13,50 zł akcje nowej emisji oraz istniejące akcje. Oferta przeprowadzona przez Dom Inwestycyjny Investors, warta 75,46 mln zł, spotkała się z dużym zainteresowaniem - w transzy inwestorów indywidualnych redukcja przekroczyła 61 proc. Na debiucie 29 września kurs akcji wyniósł 14,49 zł a praw do akcji nowej emisji 14,37 zł.

Spośród tegorocznych 15 debiutantów rynku podstawowego GPW akcje 9 z nich przyniosły zyski w okresie do końca III kwartału 2010 r.

W IV kwartale br. na parkiecie GPW pojawiły się kolejne trzy spółki: ZUE, OPTeam oraz Interbud Lublin, które w nowych emisjach pozyskały łącznie 125,4 mln zł.