Fundusze hedgingowe w sierpniu 2012 roku

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Inwestycje alternatywne

Sierpień był umiarkowanie pomyślnym miesiącem na rynku funduszy hedgingowych, co było efektem niezłej koniunktury na rynkach finansowych.

 

Jak wynika ze wstępnego raportu firmy Greenwich Alternative Investments, w sierpniu br. indeks światowego rynku funduszy hedgingowych – Greenwich Global Hedge Fund Index wzrósł o 0,9 proc., miesiąc wcześniej miał miejsce wzrost o 0,1  proc. Od początku tego roku fundusze hedgingowe zarobiły średnio 2,8 proc., to zdecydowanie mniej niż przyniosły rynki akcji.
W sierpniu indeks amerykańskiej giełdy S&P500 zyskał 1,4 proc. a londyński FTSE100 wzrósł o 1,2 proc. Benchmark rynku obligacji - Barclays Aggregate Bond Index wzrósł natomiast o 1,4 proc.
W sierpniu 13 spośród sklasyfikowanych w raporcie 15 strategii inwestycyjnych funduszy hedgingowych przyniosło zyski. Największą miesięczną dodatnią stopę zwrotu w wysokości 3,7 proc. wypracowały fundusze hedgingowe stosujące strategię krótkiej sprzedaży (Short Biased). Jest to dość nietypowy wynik, bowiem rynki akcji były na plusie. Druga pod względem zyskowności strategia opierała się na inwestowaniu na rynku kontraktów terminowych (Futures) dając miesięczny zysk 2,1 proc. Strategia arbitrażu na obligacjach o stałym oprocentowaniu (Fixed Income Arbitrage) przyniosła w sierpniu średni zysk na poziomie 1,8 proc. Ta też strategia jest najzyskowniejsza w tym roku dając zysk na poziomie 6,3 proc. za okres ośmiu miesięcy, taki sam jak strategia Long-Short Credit. Fundusze podejmujące decyzje inwestycyjne w oparciu o analizy trendów makroekonomicznych (Macro) zarobiły 1,6 proc.
Stratę w wysokości 0,5 proc. odnotowały fundusze stosujące strategie arbitrażowe niesklasyfikowane oraz fundusze oportunistyczne (-0,3 proc.)
Biorąc pod uwagę kryterium geograficzne, w sierpniu br. wśród rynków wschodzących największe zyski stanowiące 1,6 proc. przyniosła Europa. Natomiast Azja była na minusie (-0,5 proc.). Jednak za okres 12 miesięcy europejskie rynki wschodzące przyniosły funduszom hedgingowym największe straty wynoszące 21,7 proc.
Wśród rynków rozwiniętych w tym okresie inwestowanie globalne dało największy profit stanowiący 1,4 proc. Tu też inwestycje w Azji okazały się nierentowne.

Opracowano w oparciu o dane Greenwich Alternative Investments