Zarabianie na rynku nieruchomości

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Inwestycje alternatywne

Inwestowanie w nieruchomości może być sposobem na pomnożenie kapitału i osiąganie zysków niezależnie od sytuacji na giełdach papierów wartościowych. Są to więc inwestycje alternatywne.

Inwestycje w nieruchomości możemy podzielić na:
  • bezpośrednie (np. inwestycje w powierzchnię biurową lub budynki mieszkalne, ziemię),
  • pośrednie, czyli fundusze nieruchomości.
Inwestycja w nieruchomość wiąże się ze sporym wydatkiem i wymaga dużej znajomości tematu. Niezbędne jest więc korzystanie z pomocy ekspertów od nieruchomości oraz prawników. Zakupiona nieruchomość wymaga następnie właściwego zarządzania. Należy więc przeprowadzać remonty, zabiegi konserwacyjne, zabezpieczyć przed dewastacją, ubezpieczyć. W przypadku wynajmu egzekwować czynsz. Kalkulując stopę zwrotu należy wziąć pod uwagę koszt zamrożonego pieniądza. Inwestycje te mogą przynieść spektakularne zyski ale musi być na rynku bardzo dobra koniunktura. 
Fundusze nieruchomości to instytucje wspólnego inwestowania, popularne znane Zachodzie, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Fundusz może inwestować w różne rodzaje nieruchomości a także o różnej lokalizacji: biurowce, hotele, centra handlowe czy rezydencje. Portfel funduszu winien być odpowiednio zdywersyfikowany, co zmniejsza ryzyko. Fundusze takie stanowić mogą dobre zabezpieczenie przed skutkami podwyżki nieruchomości, jeżeli planujemy je nabyć (hedging). Zysk z funduszu pokrywa wyższe koszty zakupu nieruchomości. Inwestowanie w fundusze nieruchomości chroni nasze oszczędności przed spadkiem wartości z powodu inflacji. Zaletą inwestycji w fundusze nieruchomości jest możliwość wejścia na ten rynek ze stosunkowo niskim kapitałem. Można więc inwestować w nieruchomości pośrednio osoby dysponujące skromnymi środkami, które nie wystarczyłyby na zakup np. mieszkania, domu, działki. W Polsce funkcjonuje dopiero kilka funduszy nieruchomości.