Czy mam prawo poznać w jakie akcje inwestuje fundusz, którego jednostki posiadam?
Każdy ma prawo poznać jakie instrumenty finansowe posiada portfel dowolnego funduszu, nie koniecznie takiego, w który zainwestował, lecz po publikacji okresowego sprawozdania finansowego. W przypadku funduszy otwartych publikacja składu portfela jest dokonywana w sprawozdaniu półrocznym oraz rocznym. Przedstawiony skład portfela dotyczy tylko jednego dnia - ostatniego dnia okresu sprawozdawczego. Sprawozdania funduszy są dostępne na stronach internetowych towarzystw funduszy inwestycjnych oraz w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, a także na niektórych internetowych portalach finansowych.