Czy mogę odwołać polecenie przelewu?
Polecenie przelewu może być odwołane poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji do chwili, kiedy bank nie dokonał jeszcze obciążenia rachunku zleceniodawcy.