Czy mam prawo zmienić fundusz emerytalny, z którego nie jestem zadowolny?

włącz . Opublikowano w FAQs

Zawsze można zmienić otwarty fundusz emerytalny (OFE), i nie ma obowiązku uzasadniać swej decyzji. Należy liczyć się, że dotychczasowy fundusz może podejmować działania aby ten proces opóźnić, co jest dziaałaniem bezprawnym. Należy jednak wziąć pod uwagę plusy i minusy takiego działania. Minusem jest konieczność poniesienia opłaty manipulacyjnej (nawet 200 zł), jeżeli jesteśmy jego członkiem nie dłużej niż dwa lata, a także utrata korzyści wynikających ze stażu. 
Wnioski o zmianę funduszu przyjmowane są raz na kwartał. Przed wyborem nowego funduszu należy dokładnie przeanalizować jego wyniki.