Jakie są rodzaje kart bankowych?

Istnieją cztery rodzaje kart bankowych:

 
» karta bankomatowa - przeznaczona do posługiwania się w bankomacie, nie można nią płacić w placówkach handlowo-usługowych ani doładować telefonu komórkowego w terminalu. Umożliwia sprawdzenie stanu rachunku, wydrukować historię transakcji na rachunku a także zmienić kod PIN.
 
» karta debetowa - wydawana do rachunku bankowego. Można taką kartą płacić w placówkach handlowo-usługowych. Obciążenie może następować do wysokości aktualnie dostępnych środków. Można również  dokonywać wypłat z bankomatów. Konto posiadacza karty jest obciążane automatycznie po dokonaniu transakcji.
 
» karta obciążeniowa - jest zazwyczaj powiązana z rachunkiem bankowym, chociaż nie jest to regułą.  Podobna do karty kredytowej, lecz w tym przypadku istnieje obowiązek spłaty całkowitego zadłużenia, a nie części. W chwili dokonywania transakcji klient nie musi posiadać pieniędzy na rachunku. Spłata zadłużenia jest dokonywana w ściśle określonych dniach, np. do 10-tego dnia kolejnego miesiąca a obciążany jest rachunek posiadacza karty i wówczas na rachunku winna znajdować się wymagana kwota.
» karta kredytowa - dla której bank wydawca nie wymaga posiadania rachunku u siebie. Zazwyczaj zakłada u siebie specjalny rachunek dla tej karty w celu ułatwienia realizacji spłat zadłużenia. Bank wydawca karty ustala okresowy limit wydatków. Limit ten jest ustalany przez bank w zależności od  zdolności kredytowej klienta. Cechą charakterystyczną kart kredytowych jest tzw. grace period, czyli czas, w którym od wygenerowania zestawienia za ostatni okres rozliczeniowy należy spłacić kartę. Spłacenie całego zadłużenia z karty w tym okresie gwarantuje praktycznie bezpłatną eksploatację karty. Niespłacona kwota stanowił oprocentowany kredyt. Do kart mogą być dołączone dodatki, jak: ubezpieczenia transakcji, ubezpieczenie na życie, bonifikaty w placówkach handlowo-usługowych. Karta kredytowa pozwala na wypłatę gotówki z bankomatu, cza co jest pobierana prowizja.