instrument finansowy

  • Day trading

    Day trading jest to strategia krótkoterminowego inwestowania w instrumenty finansowe polegająca na otwieraniu i zamykaniu pozycji w tym samym dniu.

  • Indeksy na Giełdzie Papierów Wartościowych

    Miarą trendu na giełdzie są indeksy giełdowe. Umożliwiają one syntetyczną prezentację koniunktury całego rynku lub wybranej grupy spółek giełdowych.

  • Zlecenia maklerskie

    Zlecenie maklerskie zawiera oświadczenie woli zakupu lub sprzedaży instrumentów finansowych na określonych warunkach. Za pośrednictwem domów i biur maklerskich trafiają na sesję giełdową.

Powiązane artykuły