Budownictwo mieszkaniowe w maju 2014

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

W okresie pięciu miesięcy bieżącego roku oddano mniej mieszkań niż rok wcześniej. Jednak znacznie więcej rozpoczęto budów nowych mieszkań i więcej wydano pozwoleń na budowę.

W maju 2014 roku oddano do użytkowania 8.941 mieszkań, tj. o 7,9% mniej niż rok wcześniej. Natomiast w okresie pierwszych pięciu miesięcy br. oddano do użytkowania 55.766 mieszkań, tj. o 3,0% mniej niż w analogicznym okresie 2013 roku. Wtedy odnotowano wzrost o 0,1%.
Jednocześnie w okresie styczeń - maj rozpoczęto budowę 58.722 mieszkań - o 23,8% więcej w stosunku do tego samego okresu roku poprzedzającego. Liczba wydanych pozwoleń na budowę w tym okresie wzrosła o 14,9% i wyniosła 61.855.
Największy udział stanowiący 57,1% w przyroście nowych zasobów mieszkaniowych osiągnęli inwestorzy indywidualni, którzy w pierwszych pięciu miesiącach oddali łącznie do użytkowania 31858 mieszkań, tj. o 6,4% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej.
Jednak w tej grupie inwestorów odnotowano wzrost liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 30.926, tj. o 6,3%. Wydano 29.491 pozwoleń na budowę – o 0,7% mniej niż analogicznym okresie 2013 roku.
Deweloperzy, których udział w rynku mieszkaniowym wyniósł 38,2%, oddali do użytku w okresie styczeń-maj br. 21.306 mieszkań, tj. o 0,9% więcej niż rok wcześniej. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku liczba rozpoczętych budów deweloperskich wzrosła o 52,1% do 26.071. Wydano 30.696 pozwoleń na budowę – wzrost o 44,6%.
Spółdzielnie mieszkaniowe w okresie pięciu miesięcy br. oddały do użytkowania 1.251 mieszkań, tj. o 17,4% mniej niż rok wcześniej. Natomiast rozpoczęły budowę 448 mieszkań, o 29,8% mniej wobec analogicznego okresu ubiegłego roku. Jednocześnie spółdzielnie mieszkaniowe uzyskały pozwolenia na budowę 475, tj. o 6,1% mniej niż przed rokiem.
Pozostali inwestorzy reprezentujący budownictwo komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe oddali do użytkowania w ciągu pięciu miesięcy br. łącznie 1.351 mieszkań, tj. o 62,4% więcej niż w analogicznym okresie 2013 roku.
Liczba mieszkań których budowę rozpoczęto wzrosła do 1.277, tj. o 129,7%. Natomiast liczba wydanych pozwoleń na budowę zmniejszyła się o 50,3% i wyniosła 1.193.
W analizowanym okresie spadek liczby mieszkań oddanych do użytkowania wobec analogicznego okresu ubiegłego roku odnotowano w dziewięciu województwach, w tym największy w województwie: lubelskim – o 21,9%, pomorskim – o 20,0% i dolnośląskim - o 14,6%. Wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania miał miejsce w pozostałych siedmiu województwach, a największy w województwie: świętokrzyskim – o 21,6%, opolskim – o 16,5% i podlaskim – o 14,4%.
Wzrost liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto w ciągu pięciu miesięcy br. miał miejsce w jedenastu województwach, a największy: w wielkopolskim – o 72,6%, mazowieckim – o 54,1% i dolnośląskim – o 49,4%. Spadek liczby rozpoczętych budów nastąpił w województwach: zachodniopomorskim – o 17,7%, świętokrzyskim – o 12,6%, małopolskim – o 8,8% i kujawsko-pomorskim – o 5,9%.
Wzrost liczby wydanych pozwoleń na budowę mieszkań miał miejsce w dziesięciu województwach, przy czym największy w województwie: pomorskim – o 74,3%, lubuskim – o 43,7% i mazowieckim – o 33,4%. Spadek liczby wydanych pozwoleń wystąpił w sześciu województwach, a największy w województwie: świętokrzyskim – o 35,0%, podlaskim – o 26,5% i małopolskim – o 15,8%.