Rośnie zadłużenie Polski

Coraz trudniejsza sytuacja sektora finansów publicznych w Polsce. Nacjonalizacja środków otwartych funduszy emerytalnych może przynieść ulgę ale w krótkiej perspektywie czasowej.

Na koniec II kwartału 2013 roku zadłużenie sektora finansów publicznych (po konsolidacji) wzrosło wobec poprzedniego kwartału o 18,2 mld PLN, tj. o 2,1%. Natomiast wzrost zadłużenia od początku tego roku wyniósł 47,6 mld PLN, tj. o 5,7%.
W efekcie Państwowy Dług Publiczny (PDP) wyniósł na koniec czerwca 888,1 mld PLN. Największy wpływ na wzrost Państwowego Długu Publicznego miało finansowanie deficytu budżetu państwa oraz różnice kursowe, co spowodowało w pierwszym półroczu br. wzrost PDP o 13,3 mld zł.
Na zadłużenie sektora finansów publicznych po konsolidacji złożyły się:
• zadłużenie podsektora rządowego 820,6 mld PLN;
• zadłużenie podsektora samorządowego 66,2 mld PLN;
• zadłużenie podsektora ubezpieczeń społecznych 1,3 mld PLN.
Zadłużenie sektora finansów publicznych przed konsolidacją wyniosło na koniec II kwartału 2013 r. 947,9 mld zł. Oznacza to wzrost w II kwartale o 25,4 mld zł (o 2,8%).
Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych według kryterium fiskalnego z Maastricht (Excessive Deficit Procedure, „EDP”) wzrósł w II kwartale br. o 19,68 mld PLN tj. o 2,1% i osiągnął poziom 937,44 mld PLN. Natomiast w ciągu dwóch kwartałów br. zadłużenie EDP wzrosło o 50,7 mld PLN, tj. o 5,7%.