Rynek pracy w styczniu 2016

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

Na początku bieżącego roku wzrosła stopa bezrobocia. Jest to zjawisko sezonowe i z rozpoczęciem wiosny powinno przybyć miejsc pracy.

Jak podało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na koniec stycznia br. zarejestrowanych było 1.648,6 tys. bezrobotnych osób, o 85,3 tys. więcej niż w miesiącu poprzedzającym. W skali roku poziom bezrobocia w styczniu zmniejszył się o 270 tys. osób. Styczeń należy do miesięcy, kiedy bezrobocie rośnie z przyczyn sezonowych.
W efekcie stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w styczniu 10,3 proc. i była o 1,6 pkt proc. mniejsza niż przed rokiem. W porównaniu do grudnia ubiegłego roku stopa bezrobocia wzrosła o 0,5 pkt proc. Najniższa stopa bezrobocia jest w województwach: wielkopolskim (6,5%), śląskim (8,5%) i mazowieckim (8,7%).
Dzięki poprawie sytuacji gospodarczej wzrosła liczba ofert pracy. Pracodawcy zgłosili w styczniu br. do urzędów pracy blisko 85 tys. ofert zatrudnienia. Jest to o 8% więcej w porównaniu do grudnia ubiegłego roku i o 18% proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W ubiegłym roku do urzędów pracy wpłynęło prawie 1,3 mln ofert pracy, czyli o 17% więcej niż w 2014 roku.
Więcej ofert pracy było w 12 wszystkich województwach. Największy wzrost odnotowano w województwie podlaskim – o około 60%.