Bank Ochrony Środowiska nagradza CSR

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Aktualności

Przejrzyste prowadzenie działalności gospodarczej oparte na szacunku do społeczności, pracowników i środowiska stanowi podstawę budowy trwałej wartości firmy i zrównoważonego rozwoju społecznego.

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) oznacza koncepcję prowadzenia działalności gospodarczej poprzez budowanie trwałych, pozytywnych i przejrzystych relacji wobec wszystkich interesariuszy - pracowników, klientów, dostawców, lokalnych społeczności i udziałowców. Przyczynia się ona do zrównoważonego rozwoju społecznego, który oznacza zapewnienie jakości życia ludności na poziomie, na jaki pozwala aktualny rozwój cywilizacyjny, bez szkody dla przyszłych pokoleń. A to oznacza także dbałość i odpowiedzialność za środowisko naturalne, w tym stosowania przyjaznych środowisku technologii. Sztandarowym programem na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu jest Global Compact, który powstał z inicjatywy Kofi Annana, Sekretarza Generalnego ONZ w 1999 roku. Uczestnictwo w Global Compact ma wielkie znaczenie prestiżowe dla przedsiębiorstwa, bowiem świadczy, że zobowiązało się ono prowadzić biznes odpowiedzialnie, działając na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Istotny wkład w budowanie świadomości odpowiedzialnego biznesu ma Bank Ochrony Środowiska SA, którego akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Fundacja BOŚ przyznaje specjalne wyróżnienia – „Klony” – firmom z całej Polski, które nie tylko stawiają na efektywność biznesu, ale i funkcjonują w harmonii ze środowiskiem naturalnym. Należy dodać, że liść klonu jest elementem logotypu tego banku. Obecnie trwa cykl uroczystości nadawania wyróżnień, które odbywają się w poszczególnych regionach kraju. Tym razem uroczystość wręczenia wyróżnień odbyła się w Warszawie 27 czerwca 2017 r., podczas której uhonorowanych zostało pięć firm.
Wyróżnienia przyznawane są w kategoriach: Znaczący efekt ekologiczny oraz Innowacja ekologiczna. Ponadto wręczane są przedsiębiorstwom wyróżnienia specjalne w kategorii: Firma ekologicznie i społecznie zaangażowana.
W kategorii Znaczący efekt ekologiczny uhonorowano trzy firmy. Nagrodę otrzymało przedsiębiorstwo Frostico Chłodnia Warka, którego zasługą na rzecz ochrony środowiska naturalnego było przeprowadzenie modernizacji budynku w części technicznej, magazynowej i socjalnej. Dzięki temu spadło zapotrzebowanie na energię cieplną i w konsekwencji zużycie paliw, co oznacza niższą emisję zanieczyszczeń do środowiska naturalnego. Zmniejszyły się też koszty ogrzewania.
BOŚ preferuje również producentów zdrowej żywności. Do takich należy Gospodarstwo Ogrodnicze Stanisław Rozum, które otrzymało wyróżnienie za produkcję i sprzedaż ekologicznych warzyw. Firma specjalizuje się w produkcji pomidorów i ogórków szklarniowych.
Wyróżnienie otrzymała również Spółdzielnia Mieszkaniowa "Gocław-Lotnisko", która prowadzi systematyczne docieplanie budynków mieszkalnych. Dzięki temu ograniczone zostało zużycie energii cieplnej o ok. 4500 GJ rocznie. Emisja CO2 zmniejszyła się o 415 ton/rok, co odpowiada spaleniu ok. 200 ton węgla kamiennego.
W kategorii Innowacja ekologiczna wyróżnienie otrzymała firma Aerotunel, która zbudowała innowacyjny tunel aerodynamiczny do nauki swobodnego spadania. Obiekt ten wykorzystywany jest zarówno przez profesjonalistów (skoczków spadochronowych) do doskonalenia swoich umiejętności, jak i przez amatorów, chętnych do podjęcia wyzwania wzniesienia się w powietrze – bez ryzyka, jakie niosą ze sobą sporty lotnicze.
Wyróżnienie w kategorii Firma ekologicznie i społecznie zaangażowana, przyznawane przez Fundację BOŚ otrzymało Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z Mińska Mazowieckiego. Przedmiotem działalności firmy jest świadczenie usług w zakresie gospodarki wodnościekowej na rzecz osób fizycznych oraz przedsiębiorstw.
Wielki finał i rozdanie nagród głównych, czyli „Klonów”, przyznawanych za efektywne biznesowo i zarazem proekologiczne przedsięwzięcia, społeczne zaangażowanie, odbędzie się jesienią 2017 r.

Wyróżnieni przez BOŚ  podczas stołecznej gali „Klony - Źródło: BOŚ