Towarowa Giełda Energii

Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) została utworzona w 1999 roku. Jest to jedyna licencjonowana giełda energii w Polsce.

Rozpoczęcie działalności operacyjnej nastąpiło 30 czerwca 2000 roku. Było to ważne działanie liberalizujące polski rynek energii elektrycznej i stymulujące prywatyzację sektora elektroenergetycznego. Od lutego 2012 r. TGE jest wyłączną własnością Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
 TGE prowadzi rynki: energii elektrycznej (Rynek Terminowy Towarowy - RTT, Rynek Dnia Następnego - RDN, Rynek Dnia Bieżącego - RDB) oraz gazu (RTTg, RDNg), a także Rynek Praw Majątkowych. Jest obecnie najbardziej dynamicznie rozwijającą się giełdą towarową w regionie. Potwierdza to przynależność do organizacji EuroPEX, promującej idee konsolidacji rynków energetycznych poprzez połączenia transgraniczne i zrzeszającej wszystkie aktywne giełdy energii w Europie. Od grudnia 2010 TGE i Nord Pool Spot prowadzą połączone rynki dnia następnego na zasadach market coupling na połączeniu Swe-Pol Link łączącym Szwecję i Polskę.
Obrót na wszystkich parkietach dedykowanych energii elektrycznej wyniósł w 2012 roku 131,997 TWh. Stanowi to szacunkowo 82,57%  wytworzonej energii w Polsce i ponad 84,06% jej łącznego zużycia.