Pozytywne oceny polskiej gospodarki
Rosną obawy o przyszłość naszej gospodarki. Pogarszają się wskaźniki makroekonomiczne i nastroje wśród przedsiębiorców i społeczeństwa. Jednak nie wszystko idzie źle. Oto kilka faktów, jak nas postrzegają inni.

Gospodarka polska
wprawdzie odnotowuje znaczne spowolnienie – spadła dynamika PKB, niższa jest dynamika produkcji czy sprzedaży detalicznej, indeksy PMI są poniżej 50 punktów. Kryzys przeżywa sektor budowlany. Nie udaje się zredukować wysokiego bezrobocia. Rośnie zadłużenie sektora finansów publicznych.
Jednak perspektywy na przyszłość nie wyglądają tak źle, jak piszą malkontenci. Niezależne prognozy nie przewidują recesji ani w tym ani przyszłym roku. Gospodarka będzie w dalszym ciągu wzrastać, w przeciwieństwie do wielu innych krajów europejskich. Wg Komisji Europejskiej, wzrost PKB w Polsce za cały bieżący rok wyniesie 2,7%. Prognoza naszego rządu na 2013 rok przewiduje wzrost gospodarczy na poziomie 2,2% (założenia budżetowe). Dla porównania, wzrost PKB dla Strefy Euro jest przewidywany na poziomie zerowym.
pkb Polski i Strefy Euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agencje ratingowe nie obniżyły ocen ratingowych Polski a istniejące oceny mają perspektywę stabilną. W sierpniu br. Standard & Poor's potwierdził rating polski dla długo- i krótkoterminowego długu w walucie zagranicznej A-/A-2, zaś dla długo- i krótkoterminowego długu w walucie krajowej A/A-1, określając perspektywę jako stabilną.
Polska ma zdrowy system bankowy - banki spełniają wymogi kapitałowe a polskie przedsiębiorstwa nie są nadmiernie zadłużone. Poziom zadłużenia gospodarstw domowych jest niższy niż w wielu krajach Europy, czy USA. Pozytywnie oceniają polski sektor bankowy również niezależne instytucje. I tak, agencja ratingowa Standard&Poor's utrzymała ocenę ryzyka dla polskiego systemu bankowego (BICRA - Banking Industry Country Risk Assessment ) na poziomie '5' - podano 19 września br. Standard&Poor's odnotował poprawę w zakresie uregulowań i nadzoru polskiego systemu bankowego. Istotnym dla takiej oceny były działania polskiego regulatora mające na celu zabezpieczenie sektora bankowego, w tym związane z ograniczeniem wypłaty dywidendy. Oceny tego ryzyka zawierają się w przedziale 1 - 10, przy czym najmniejsze ryzyko otrzymuje notę 1 a największe 10. Takie same oceny mają Chiny, Turcja, Tajlandia, Indie, Arabia Saudyjska.
Notowania (spready) CDS-ów (Credit Default Swaps) - instrumentów będących miarą ryzyka kredytowego kraju dotyczące Polski w ciągu ostatnich czterech miesiecy znacząco spadły, co oznacza, że inwestorzy międzynarodowi oceniają ryzyko Polski jako coraz niższe. Na początku czerwca br. notowania CDS-ów na 5-letnie polskie obligacje skarbowe były na poziomie 281 punktów bazowych a obecnie 120 punktów bazowych. Dla porównania spready CDS-ów dla innych krajów wynosiły w dniu 27 września 2012 roku: Niemcy (55 pb), Czechy (91 pb), Francja (116 pb), Włochy (380 pb), Hiszpania (390 pb), Grecja (25422 pb).
 
Notowania CDS dla 5-letnich polskich obligacji skarbowych
cds Polska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Portal money.pl

W ciągu najbliższych trzech lat Polska będzie po Niemczech drugim najbardziej atrakcyjnym w Europie krajem do lokowania inwestycji - wynika z czerwcowego raportu „Atrakcyjność Inwestycyjna Europy” przygotowanego przez Ernst & Young. W tym roku wyprzedziliśmy Wielką Brytanię, Francję i Rosję. Jeden na dziesięciu ankietowanych inwestorów uważa, że Polska w Europie jest najatrakcyjniejsza pod względem inwestycyjnym.