Budownictwo mieszkaniowe I-VIII 2012

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

W bieżącym roku widoczne jest ożywienie na rynku mieszkaniowym - wynika z danych GUS za pierwsze osiem miesięcy. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku zostało oddanych do użytkowania więcej mieszkań.

W okresie styczeń-sierpień 2012 roku oddano do użytkowania 92021 mieszkań, tj. o 21,1% więcej w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W tym okresie rozpoczęto budowę 104378, nowych mieszkań, o 4,6% mniej w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego a liczba wydanych pozwoleń była mniejsza o 5,3% i wyniosła 115.547.

Największy udział stanowiący 55,7% w przyroście nowych zasobów mieszkaniowych osiągnęli inwestorzy indywidualni. W ciągu ośmiu miesięcy tego roku wybudowali oni 50.838 mieszkań, tj. o 10,2% więcej niż rok wcześniej. Niestety w tej grupie inwestorów odnotowano spadek liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto o 11,2%, w porównaniu z analogicznym okresem 2011 roku oraz spadek liczby wydanych pozwoleń na budowę o 9,0%.
Deweloperzy oddali do użytku okresie ośmiu miesięcy br. 36532 mieszkania, tj. o 43% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku a rozpoczęli budowę 41.774 mieszkań, tj. o 8,8% więcej niż w analogicznym okresie 2011 roku. Przyszłe miesiące nie powinny być gorsze, bowiem deweloperzy uzyskali pozwolenia na budowę 50.255 mieszkań, tj. o 0,8% więcej niż przed rokiem.
Kolejną grupą uczestników rynku mieszkaniowego są spółdzielnie mieszkaniowe, które w okresie ośmiu miesięcy 2012 roku oddały do użytkowania 2.545 mieszkań, tj. o 18,5% więcej niż rok wcześniej. O 24,8% wzrosła liczba mieszkań, których budowę spółdzielnie mieszkaniowe rozpoczęły. Dalsze miesiące mogą nie być już pomyślne, bowiem spadła o 29,6% była liczba mieszkań, na budowę których spółdzielnie uzyskały pozwolenia.
Pozostali inwestorzy reprezentujący budownictwo komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe oddali do użytkowania w okresie styczeń-sierpień br. 2.106 mieszkań, co oznacza spadek o 19,4% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Natomiast w tej grupie inwestorów o 48,6% zmniejszyła się liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto a wzrosła o 2,4% liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia.
Pod względem geograficznym, biorąc jako kryterium liczbę oddanych do użytkowania mieszkań, największą dynamikę wzrostową w okresie styczeń-sierpień br. (licząc rok do roku) odnotowano w województwach dolnośląskim (42,1%), zachodniopomorskim (37,1%) i mazowieckim (29,9%). Spadek odnotowano tylko w województwie kujawsko-pomorskim - o 0,6%.
Pod względem tempa wzrostu liczby rozpoczętych budów mieszkań przodują województwa: mazowieckie (5,1%), wielkopolskie (4,7%), mazowieckie (5,1%) i wielkopolskie (4,7%). Największe spadki w tym zakresie odnotowano w zachodniopomorskim (20,9%), opolskim (20,2%) i podkarpackim (20,0%).
Najwyższy wskaźnik wzrostu liczby wydanych pozwoleń na budowę w tym okresie wobec analogicznego okresu roku ubiegłego odnotowano w województwach: podlaskim (25,8%), pomorskim (20,4%) i opolskim (19,6%). Z kolei największe spadki liczby wydanych pozwoleń budowlanych miały miejsce w województwach: zachodniopomorskim (22,7%), śląskim (17,9%) i świętokrzyskim (17,8%).