Fundusze hedgingowe we wrześniu 2010

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Inwestycje alternatywne

We wrześniu fundusze hedgingowe odnotowały bardzo dobre wyniki. Był to w efekt dużych wzrostów kursów akcji notowanych na giełdach papierów wartościowych.

Jak wynika z raportu firmy Greenwich Alternative Investments, we wrześniu 2010 roku benczmark światowego rynku funduszy hedgingowych – Greenwich Global Hedge Fund Index wzrósł o 3,2 proc., wobec 0,2 proc. w sierpniu.
We wrześniu sytuacja na giełdach zdecydowanie się poprawiła i inwestycje w akcje przyniosły spore zyski – indeks S&P500 wzrósł o 8,9 proc., londyński FTSE100 zyskał 6,2 proc. a indeks oparty na 23 światowych giełdach, MSCI World Equity Index  zwyżkował o 9,1 proc.
W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy bieżącego roku Greenwich Global Hedge Fund Index wzrósł o 4,9 proc. W tym okresie indeksy S&P500 i MSCI zwyżkowały odpowiednio o 3,6 proc. oraz o 0,9 proc. Na plusie jest też FTSE100, który zyskał od stycznia do września 2,5 proc. Jednak liderem rynku jest indeks obligacji Barclays Aggregate Bond Index, który wzrósł w analizowanym okresie o 8,1 proc.
W okresie 12 miesięcy, S&P500 wzrósł o 9,9 proc., natomiast FTSE100 zyskał 8,1 proc., najmniej wzrósł indeks MSCI (4,6 proc.). W przypadku funduszy hedgingowych roczna stopa zwrotu wyniosła 7,3 proc.
We wrześniu prawie wszystkie strategie inwestycyjne funduszy hedgingowych okazały się zyskowne. Największą miesięczną stopę zwrotu, stanowiącą 6,0 proc. uzyskały fundusze inwestujące w spółki wzrostowe (Growth). Zysk na poziomie 5,1 proc. dały fundusze działające oportunistycznie (Opportunistic), poszukujące najlepszych okazji inwestycyjnych. Trzecie miejsce przypadło strategii, gdzie zarządzający kierują się wynikami oceny wartości wewnętrznej spółek (Value) - zysk w ciągu miesiąca na poziomie 4,5 proc. jest również godny uznania. Takie wyniki w okresie koniunktury giełdowej były przesądzone.
Jedyna strategia, która przysporzyła straty we wrześniu bazuje na krótkiej sprzedaży (Short-Biased). Spadek wartości odpowiadającego jej subindeksu wyniósł aż 9,9 proc., w sierpniu dała ona największy zysk  wynoszący 2,8 proc., lecz wówczas akcje taniały. Ten sposób inwestowania przynosi straty przy wzrostach kursów akcji i zyski podczas dekoniunktury na giełdach.
Pod względem geograficznej alokacji aktywów, wśród rynków rozwijających najzyskowniejsza we wrześniu okazała się Azja, przynosząc stopę zwrotu 6,2 proc. Inwestycje w Europie dały profit na poziomie 4,5 proc. a w obu Amerykach średnio 4,0 proc. Fundusze inwestujące globalnie zarobiły we wrześniu 3,7 proc. W efekcie, wszystkie rynki rozwijające przyniosły w ubiegłym miesiącu 5,0 proc. zysku.
Biorąc pod uwagę okres 12 miesięcy, rynki rozwijające Azji okazały się najbardziej zyskowne - stopa zwrotu funduszy hedgingowych lokujących na tym kontynencie wyniosła 19,8 proc., podczas gdy średnia dla całego świata wyniosła w tej kategorii 11,7 proc.
Wśród rynków rozwiniętych najzyskowniejsze we wrześniu okazały się inwestycje funduszy hedgingowych lokujących w krajach obu Ameryk, głównie w Brazylii, przynosząc miesięczną stopę zwrotu na poziomie 4,0 proc. Inwestycje ukierunkowane na Azję dały we wrześniu 2,8 proc. zysku a na rynki rozwinięte Europy i całego świata - po 2,6 proc. Średnia stopa zwrotu z inwestycji na rynkach rozwiniętych we wszystkich regionach wyniosła w ubiegłym miesiącu 3,1 proc.
W okresie 12 miesięcy najwyższą stopę zwrotu  na rynkach rozwiniętych uzyskano z inwestycji w Amerykach (+7,9 proc.). Fundusze lokujące w Europie zarobiły w tym okresie 6,9 proc., na całym świecie 5,3 proc. a w Azji 2,4 proc.

Opracowano na podstawie danych Greenwich Alternative Investments