Fundusze hedgingowe w maju 2010

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Inwestycje alternatywne

Tegoroczny maj okazał się trudnym miesiącem dla funduszy hedgingowych. Problemy, jakie dotknęły rynków finansowych odbiły się na wynikach tego sektora. Straty okazały się jednak niższe niż dla indywidualnych inwestycji na giełdach.

Według raportu firmy Greenwich Alternative Investments, w maju tego roku benczmark światowego rynku funduszy hedgingowych – Greenwich Global Hedge Fund Index spadł o 2,3 proc. Jednak w ciągu 12 miesięcy wskaźnik ten zyskał 11,1 proc., z tego w tym roku zaledwie 1,4 proc.

Znacznie gorzej wypadły w zeszłym miesiącu inwestycje w akcje: amerykański indeks S&P500 spadł o 8,0 proc., londyński FTSE100 o 6,6 proc. a indeks największych 23 giełd na świecie MSCI World Equity Index zniżkował aż o 9,9 proc. Uwzględniając okres całego roku, inwestycje w akcje notowane na giełdach okazały się jednak bardziej intratne, niż w inwestycje alternatywne, jakimi są fundusze hedgingowe - S&P500 wzrósł o 21,0 proc., MSCI o 11,3 proc., natomiast FTSE100 o 17,4 proc. Inwestujący na rynku obligacji zarobili w tym czasie 8,4 proc.

Tylko trzy strategie inwestycyjne funduszy hedgingowych wyszły w zeszłym miesiącu na plus. Najwyższą stopę zwrotu uzyskały fundusze oparte o krótką sprzedaż (Short-Biased), odnotowując wzrost wyceny aktywów o 2,5 proc. Jednak w okresie ostatnich 12 miesięcy inwestujący w tego rodzaju fundusze stracili 11,8 proc. i są największymi przegranymi na rynku.

W maju największe straty, stanowiące 5,4 proc., przyniosła strategia bazująca na wzrostach notowań akcji (Growth). Nie sprawdziło się również inwestowanie w oparciu o analizę fundamentalną, bowiem wycena funduszy działających wg strategii Value spadła w maju o 4,1 proc. W trójce największych stratnych znaleźli się również inwestujący oportunistycznie, zarządzane w ten sposób fundusze poniosły straty, średnio licząc, 3,7 proc.

Pod względem geograficznej alokacji aktywów wśród rynków rozwijających najwyższe straty w ubiegłym miesiącu przysporzyły inwestycje w Europie (-10,0 proc.), przy średniej liczonej dla wszystkich regionów wynoszącej -6,1 proc. Biorąc jednak pod uwagę okres 12 miesięcy, to nasz Kontynent okazał się najbardziej zyskowny - stopa zwrotu funduszy hedgingowych lokujących w Europie wyniosła +28,2 proc. Średnia dla całego świata wynosi w tej kategorii 16,7 proc.

Wśród rynków rozwiniętych na największym minusie w maju znalazły się fundusze hedgingowe lokujące aktywa w Azji, które straciły tam 3,1 proc. Średnia majowa strata dla rynków rozwiniętych na całym świecie wyniosła 1,8 proc. W okresie 12 miesięcy najwyższą stopę zwrotu z inwestycji na rynkach rozwiniętych uzyskano w obu Amerykach (+14,3 proc.), wobec średniej dla całego świata stanowiącej 9,9 proc.

Jak widać, w okresie minionych 12 miesięcy, rynki rozwijające okazały się bardziej zyskowne dla funduszy hedgingowych niż rynki rozwinięte. One też mocniej zareagowały na majowe zawirowania na rynkach finansowych i towarowych.