Fundusze hedgingowe w październiku 2008 r.

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Inwestycje alternatywne

Październik przyniósł straty nie tylko na inwestycjach tradycyjnych funduszy lecz również hedgingowych, które stanowią inwestycje alternatywne. Jak podała amerykańska firma Greenwich Alternative Investments LLC, gromadząca i analizująca wyniki światowego rynku funduszy hedgingowych, w październiku indeks Greenwich Global Hedge Fund Index ("GGHFI") spadł o 5,1%. 
Natomiast od początku tego roku fundusze hedgingowe na świecie straciły średnio ponad 14% a w ciągu 12 miesięcy ponad 15%. Dla porównania indeks S&P500 spadł w październiku o blisko 17%, czyli ponad trzy razy więcej, niż globalny indeks rynku funduszy hedgingowych. Jednocześnie w okresie 10 miesięcy tego roku wyparowała 1/3 wartości tego indeksu a jego roczne straty sięgnęły 36%. Średnia stopa zwrotu funduszy hedgingowych, liczona za okres ostatnich trzech lat, jest dodatnia i wynosi 3,4% Jednak jest trzykrotnie niższa, niż ta, która była liczona rok wcześniej.

W tym czasie indeks S&P500 odnotował spadek, a jego średnioroczna wartość wyniosła -5,2%. Jeszcze gorzej prezentują się wyniki ogólnoświatowego indeksu MSCI World Equity Index, który stracił w ciągu trzech lat ponad 20%, po uśrednieniu 7% rocznie. Dekoniunktura zrobiła swoje - to co zostało wypracowane w poprzednich latach, zostało zniwelowane w ostatnich miesiącach. Interesująco przedstawiają się na tym tle inwestycje w obligacje, bowiem Lehman Brothers Aggregate Bond Index pokazał najlepszy wynik za ten okres, zyskując średnio 3,6%. 

Wyniki funduszy hedgingowych na tle benchmarków

Benchmark
Wynik (%) za okres:
Średnioroczny wynik za trzy lata (%)
X’2008
10 miesięcy 2008 (YTD)
12 miesięcy

Global Hedge Fund Index

-5,1

 

-14,3

 

-15,2

 

+3,4

 

S&P500 Index

-16,8

 

-32,9

 

-36,1

 

-5,2

 

MSCI World Equity Index

-19,1

 

-39,8%

 

-43,1

 

-7,1

 

FTSE100 Index

-10,7

 

-32,2

 

-34,9

 

-6,3

 

LB Aggregate Bond Index

-2,4

 

-1,7

 

+0,3

 

+3,6

 

Źródło: Greenwich Alternative Investments, LLC, USA


Warto dodać, że zmienność indeksu funduszy hedgingowych w okresie ostatnich trzech lat wyniosła 7,3%, natomiast dla S&P500 sięgnęła poziomu dwukrotnie wyższego, co świadczy o większym ryzyku inwestycji w akcje notowane na giełdach. Podobną zmiennością wykazały się inne znaczące indeksy - londyński FTSE100  oraz ogólnoświatowy MSCI World Equity Index.
Wyniki osiągnięte poprzez poszczególne strategie funduszy hedgingowych w minionym miesiącu a także za ostatni rok są bardzo zróżnicowane. Tylko dwie z 18 strategii przyniosło zyski. Niekwestionowanym liderem ostatnich trudnych miesięcy jest strategia krótkiej sprzedaży (Short Selling), która w ub. miesiącu dała dwucyfrową dodatnią stopę zwrotu 11% a w ciągu roku przyniosła zysk 33,8%. Druga zyskowna strategia, gdzie zarządzający grają na kontraktach terminowych (Futures) przyniosła w październiku zysk w wysokości 6,6% a w ciągu ostatnich 12 miesięcy 17,6%. 
Należy dodać, że te dwie strategie dały dodatnie stopy zwrotu nie tylko za miniony październik lecz ostatnie trzy miesiące, okres od początku tego roku oraz ostatnie 12 miesięcy. Przyczyna dodatniego wyniku strategii „Short Selling” jest oczywista – generuje ona zyski, kiedy tanieją akcje. Strategia „Futures” polega na inwestycjach w kontrakty terminowe, m.in. oparte na cenach towarów. W ostatnim czasie zmiany cen na rynku towarowym były bardzo duże - drożało a potem taniało złoto, taniała ropa naftowa i miedź. Można było również zarobić zajmując krótką pozycję w kontraktach terminowych na indeksy giełdowe. Dobry wynik zarządzania na tak wrażliwych instrumentach, jakimi są kontrakty terminowe, to efekt nie tylko umiejętności zarządzających lecz również sprawności automatycznych systemów transakcyjnych, opartych na metodach ilościowych.
Październik był kolejnym miesiącem klęski strategii arbitrażu na instrumentach zamiennych (Convertible Arbitrage). Strata w ub. miesiącu sięgnęła 20% a w ciągu roku ponad 37%. Zajmuje ona zaledwie 1,6% w koszyku indeksu GGHFI, stąd nie ma znaczącego wpływu na jego wartość.
Analizując wyniki funduszy hedgingowych nie można pominąć strategii opartej na inwestycjach w instrumenty finansowe rynków wschodzących, do których jest zaliczana również Polska. Już wiele miesięcy temu skończył się okres obfitych żniw na tych rynkach. Co dynamicznie wzrastało teraz szybko spada. Kilkudziesięcioprocentowe spadki azjatyckich, południowo-amerykańskich, czy wschodnioeuropejskich giełd wstrząsnęły mocno portfelami funduszy stosujących strategie „Emerging Markets”. To druga po Convertible Arbitrage strategia, która w październiku przyniosła dużą stratę (-15,4%). Za ostatnie 12 miesięcy inwestycje funduszy hedgingowych na rynkach wschodzących przyniosły ujemny wynik na poziomie 36%.
Jak wynika z powyższego, fundusze hedgingowe w sytuacjach kryzysowych przebijają benchmarki, jakimi są indeksy giełdowe. Mnogość sposobów inwestowania, nieskrępowane przepisami prawa limity zaangażowania, zamknięta forma - to powoduje że wyniki wielu funduszy hedgingowych nie topnieją w takim tempie, jak funduszy otwartych. Zarządzający nie muszą działać pod presją codziennych umorzeń, lecz mogą planować racjonalnie zakupy, sprzedaże oraz przepływy finansowe. Mogą również elastycznie modyfikować portfel, dopasowując poziom zaangażowania w poszczególne instrumenty do sytuacji na rynku. Niejednokrotnie rygory utrzymania limitów inwestycyjnych w sytuacjach kryzysowych na rynku były przyczynami strat funduszy otwartych funkcjonujących w ramach określonych regulacji prawnych.

Z analizy wyników funduszy hedgingowych wynika, że przynoszą one mniejsze straty, niż inwestycje w akcje notowane na giełdach a także wykazują się niższą zmiennością, niż ta na rynkach akcji. Słuszne wydaje się więc zalecenie, aby  do  portfela inwestycyjnego dokładać pewną ilość aktywów alternatywnych, do których należą również tytuły uczestnictwa funduszy hedgingowych lub parahedgingowych.