Finansowanie przedsiębiorstwa w czasach kryzysu

włącz . Opublikowano w Finansowanie

Światowy kryzys gospodarczy coraz mocniej daje znać o sobie również w naszym kraju. Spadek popytu wewnętrznego, spadek zamówień z zagranicy oraz wzrost kursu walut to czynniki, którym rodzimi przedsiębiorcy muszą pilnie stawić czoła. Bez wątpienia wpływ będzie miała również diametralna zmiana polityki kredytowej banków i firm leasingowych.

Jeszcze do niedawna przedsiębiorcy mogli przebierać wśród ofert finansowania. Dzisiaj muszą zabiegać o uzyskanie dodatkowych środków na rozwój własnego biznesu. Nawet najwięksi gracze na rynku mają problem z uzyskaniem dostępu do kapitału. Częstokroć są wręcz nakłaniani przez instytucje finansowe do natychmiastowej przedterminowej spłaty należności.
Przedsiębiorcy branż takich, jak budownictwo, produkcja materiałów budowlanych, przemysł samochodowy, transport ciężki, nie mogą nawet marzyć o finansowaniu nowych inwestycji. Ewentualnie jest ono dostępne tylko dla niewielkiej części mogącej pozwolić sobie na spłatę wyższych marż za pożyczony kapitał.Jednocześnie praktycznie wszystkie banki oraz firmy leasingowe bardzo poważnie zmieniły procedury przyznawania kredytu bądź leasingu. Przedsiębiorcy nie mogą już liczyć na niskie opłaty wstępne, ulgową analizę zdolności spłaty należności, czy obniżenie kosztów finansowania. Pewne branże już na początku procesu zaliczane zostają  do niepreferowanych, tzn. takich, którym nie udziela się finansowania.  Im szybciej powyższe fakty zakorzenią się w świadomości przedsiębiorców, tym szybciej zrozumieją oni panujące obecnie realia. Wówczas uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej bądź leasingu uznane zostanie z pewnością za sukces.
W obecnej sytuacji coraz cenniejsza, a wręcz niezbędna staje się pomoc doradcy finansowego. Doradca potrafi zidentyfikować i określić potrzeby Klienta i bez zbędnej straty czasu zaoferować realne rozwiązania. Wskaże instytucję finansową gotową sfinansować inwestycję, odpowiednio przygotuje wniosek, dobierze parametry oferty tak, by przedsiębiorca uzyskał pozytywną decyzję, wynegocjuje warunki finansowe,  a w przypadku niepowodzenia zaproponuje alternatywne rozwiązanie. Korzyści płynące  ze współpracy z niezależnym doradcą i brokerem dostrzegli nie tylko mali przedsiębiorcy, ale obecnie również firmy o obrotach liczonych w dziesiątkach milionów złotych. Gold Finance posiada w swojej ofercie również rozwiązania umożliwiające poprawę płynności finansowej Klienta, doradza w kwestiach związanych z walutą finansowania, ryzykiem  i szansami z nią związanymi. Niewątpliwym atutem dobrego doradcy jest bieżąca znajomość branży, liczne kontakty i umowy o współpracy oraz duże doświadczenie, również w realizacji trudnych, nietypowych kontraktów. Panująca obecnie na rynku finansowym sytuacja, dość znacząco zmieniła jego obraz. Niektóre banki i firmy leasingowe (lizingowe), dotychczas uznawane za przodujące, znacznie zmodyfikowały swoją politykę, ograniczyły wręcz akcję kredytową. Również stałym Klientom oferują inne od dotychczasowych warunki finansowania.

Na zakończenie wypada przypomnieć fundamentalne zasady prowadzenia działalności gospodarczej. Bez kapitału biznes nie funkcjonuje. W czasach prosperity inwestuje się, by rozwijać firmę i sprostać konkurencji. W czasach kryzysu natomiast inwestuje się, by przetrwać. 

Zbigniew Szczygielski
Dyrektor ds. Leasingu Gold Finance