Od czego zależy faktyczny koszt kredytu?

Na koszt kredytu składają się:

» oprocentowanie,

» prowizje bankowe (koszty manipulacyjne),

» składka ubezpieczeniowa (zabezpiecza kredytobiorcę w sytuacji, gdy na skutek nieprzewidzianych zdarzeń nie będzie w stanie spłacać kredytu),

» koszt wyceny przez rzeczoznawcę oraz ubezpieczenia przedmiotu zabezpieczenia, np. nieruchomości,

» koszt opłat sądowych związanych z ustanowieniem i likwidacją hipoteki,

» podatek od czynności cywilno-prawnych związanych z ustanowieniem hipoteki.