Jak długo pozostaną moje dane w BIK?

włącz . Opublikowano w FAQs

Informacje zgromadzone w BIK przechowywane są przez cały czas trwania umowy z bankiem lub SKOK oraz po wygaśnięciu zobowiązania:

-    przez okres wskazany w upoważnieniu udzielonym przez klienta, jeżeli klient regularnie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wobec banku lub SKOK,
-    przez okres nie dłuższy niż 5 lata bez zgody klienta, jeżeli klient opóźniał się ponad 60 dni ze spłata zobowiązania wobec banku i upłynęło 30 dni od powiadomienia go przez bank z ostrzeżeniem o zamiarze przetwarzania danych bez jego zgody). W przypadku zapytań złożonych przez banki i SKOK-i, przez okres 1-go roku od momentu złożenia zapytania.

Ponadto dane dotyczące zobowiązań wszystkich Klientów mogą być przetwarzane w BIK przez okres 12 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania dla celów związanych ze stosowaniem przez banki metod statystycznych. W tym przypadku przechowywanie danych nie wymaga zgody klienta.