Budownictwo mieszkaniowe I-V 2015

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

Budownictwo mieszkaniowe

W okresie pięciu miesięcy bieżącego roku oddano do użytkowania mniej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła natomiast liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto i wydano pozwolenia na budowę.

W okresie styczeń-maj 2015 roku oddano do użytkowania 51.712 mieszkania, tj. o 7,8% mniej w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Natomiast liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto wyniosła 65.877, co oznacza wzrost o 12,2% licząc rok do roku. W tym samym okresie wydano pozwolenia na budowę 70.045 mieszkań, tj. o 13,2% więcej niż w analogicznym okresie 2014 r.
Największy udział, stanowiący 61,9% w ogólnej liczbie oddanych do użytkowania mieszkań, mieli tradycyjnie inwestorzy indywidualni, którzy w okresie pierwszych pięciu miesięcy br. oddali do użytkowania 31.987 mieszkań, o 0,1% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W tej grupie inwestorów odnotowano wzrost liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 31.119 mieszkań, tj. o 0,6%.
Jednocześnie wydano inwestorom indywidualnym 32.903 pozwolenia na budowę – o 11,6% więcej niż w analogicznym okresie 2014 roku.
Deweloperzy, których udział w rynku mieszkaniowym wyniósł 35,8%, oddali do użytku w analizowanym okresie 18.496 mieszkań, tj. o 13,9% mniej niż rok wcześniej. W porównaniu z analogicznym okresem 2014 roku liczba rozpoczętych budów lokali deweloperskich wzrosła o 29,8% do 33.838. Wydano deweloperom 35.819 pozwoleń na budowę – wzrost o 16,7%.
Spółdzielnie mieszkaniowe w okresie pięciu miesięcy 2015 r. oddały do użytkowania 495 mieszkań wobec 1.251 mieszkań rok wcześniej. Jednocześnie spółdzielnie uzyskały więcej pozwoleń na budowę - 606 wobec 475 w analogicznym okresie ubiegłego roku. Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto wyniosła 519 wobec 448 przed rokiem.
Pozostali inwestorzy reprezentujący budownictwo komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe oddali do użytkowania w okresie styczeń – maj br. łącznie 734 mieszkania wobec 1.349 mieszkań przed rokiem.
Jednocześnie liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto wyniosła 401 wobec 1.277 przed rokiem. Natomiast liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia wyniosła 717, wobec 1.193 przed rokiem.
W okresie styczeń-maj 2015 r. spadek liczby mieszkań oddanych do użytkowania
odnotowano w dwunastu województwach, a największy województwach: warmińsko-mazurskim – o 23,2%, opolskim – o 21,5% i dolnośląskim – o 19,8%. Natomiast wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania miał miejsce w czterech województwach: podkarpackim – o 24,4%, zachodniopomorskim – o 13,8%, pomorskim – o 10,9% i łódzkim – o 1,6%. Najwięcej mieszkań oddano w województwie mazowieckim – 10.204, jednak było to o 16,7% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
W tym samym okresie wzrost liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto nastąpił
w dziewięciu województwach, a największy w województwach: pomorskim – o 55,1%, małopolskim – o 43,9% i lubuskim – o 38,7%. Spadek liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto był w siedmiu województwach, w tym największy województwach: świętokrzyskim – o 22,8%, podkarpackim – o 19,5% i warmińsko-mazurskim – o 16,2%. Najwięcej budów mieszkań rozpoczęto w województwie mazowieckim – 12674 mieszkania, tj. o 0.6% więcej niż przed rokiem.
W okresie pięciu miesięcy 2015 r. wzrost liczby mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia nastąpił w jedenastu województwach, jednak największy w województwach: małopolskim – o 56,1%, zachodniopomorskim – o 54,0% i warmińsko-mazurskim – o 44,9%. Spadek liczby wydanych pozwoleń odnotowano w pięciu województwach, w tym największy w województwach: podkarpackim – o 17,4%, opolskim – o 11,8% i lubuskim – o 9,0%. Najwięcej mieszkań, na które wydano pozwolenia miał miejsce w województwie mazowieckim – 16316 mieszkań, tj. o 6,7% więcej niż przed rokiem.