Sprzedaż detaliczna w styczniu 2016

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

Styczeń, jak co roku nie sprzyjał handlu detalicznemu. Spadek sprzedaży w porównaniu z grudniem ubiegłego roku wyniósł jedną czwartą.

 

W styczniu 2016 roku sprzedaż detaliczna w cenach stałych była wyższa o 3,1% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W analogicznym okresie 2015 roku odnotowano wzrost sprzedaży o 3,3%. W porównaniu z poprzedzającym miesiącem miał miejsce sezonowy spadek sprzedaży detalicznej o 25,0%. Nie wiele mniejszy spadek odnotowano także w ubiegłym roku.
Wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w skali roku nastąpił w większości grup towarowych. Wśród grup o znaczącym udziale w sprzedaży detalicznej ogółem najwyższy wzrost sprzedaży detalicznej nastąpił w przedsiębiorstwach handlujących pojazdami samochodowymi, motocyklami, częściami (o 4,6%) oraz w podmiotach zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (o 2,9%). Spadek sprzedaży nastąpił natomiast w grupowaniach „pozostałe” (o 7,9%) i „paliwa stałe, ciekłe i gazowe” (o 0,2%). W pozostałych grupach o mniejszym udziale w sprzedaży detalicznej ogółem znacznie zwiększyła się sprzedaż w jednostkach handlujących tekstyliami, odzieżą i obuwiem (o 20,5%).