Akademia inwestowania

Private banking

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Finanse osobiste

Światowy rynek zarządzania aktywami najzamożniejszych ludzi (High Net Worth Individuals, "HNWI") kontynuował w 2006 roku wzrost - podała firma Scorpio Partnership’s w raporcie Private Banking Benchmark 2007. Wzrost wartości aktywów w zarządzaniu wynosił 14%.

Swapy

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Finansowanie

Swapem określa się operację zamiany oprocentowań zobowiązań wobec banków lub innych instytucji finansowych. W wyniku takiej operacji obie strony uzyskują korzyści komparatywne, które są dzielone równo między strony swapu lub dwie strony oraz pośrednika finansowego organizującego transakcję.

Finansowanie mezzanine

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Inwestycje

Pozyskanie kapitału dłużnego w formie kredytu wymaga od przedsiębiorstwa posiadania zdolności kredytowej oraz złożenia wymaganych zabezpieczeń, których wartość niejednokrotnie przewyższa znacznie kwotę kredytu.

Obligacje korporacyjne

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Finansowanie

Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem wobec właściciela obligacji („obligatariusz”) i zobowiązuje się do spełnienia świadczenia określonego w warunkach emisji. Obligacja jest, więc dokumentem, który inkorporuje wierzytelności pieniężne. Dla przedsiębiorstwa może stanowić ona jeden z ważnych instrumentów finansowania.

Diamentowe inwestycje

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Inwestycje alternatywne

Niezwykła uroda, jaką niosą w sobie kamienie szlachetne wyzwala uczucia podziwu i zachwytu. Królowie zdobili nimi insygnia, a damy wkładały na siebie wykonaną z nich kunsztowną biżuterię. Magiczna moc kamieni szlachetnych wzbudza również dziś podobne, jak niegdyś, uczucia i doznania. Piękno i unikalne właściwości pochodzą od potężnych sił natury, które kształtowały naszą planetę.

Fundusze private equity

Anna Mazurek włącz . Opublikowano w Finansowanie

Zwiększa się liczba firm, które zarządzają portfelami spółek niepublicznych szukających szans dla wykupu dojrzałych spółek albo ich znacznych udziałów. Jednocześnie zmniejsza się udział inwestycji w spółki znajdujące w fazie wzrostu.

Poradnik kredytowy

Bank Millennium włącz . Opublikowano w Finanse osobiste

Zaciągnięcie kredytu nie jest tak proste, jak wynika z reklam banków. Aby uniknąć wielu problemów winniśmy zapoznać się z kilkoma radami, ktore przedstawione zostaną w niniejszym poradniku. Napisane zostały przez specjalistów z banku Millennium.

Handel na giełdzie towarowej

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Inwestycje

Giełda towarowaNa rozwiniętych rynkach giełdy towarowe są miejscem koncentracji podaży i popytu na różne towary. Nowoczesne giełdy są miejscem obrotu nie tylko towarów lecz również instrumentów pochodnych na te towary - kontrakty terminowe i opcje.

Kontrakty terminowe

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Inwestycje

Kontrakt terminowy jest to umowa między dwiema stronami - kupującym i sprzedającym, dotyczącą kupna lub sprzedaży określonych aktywów w określonym czasie w przyszłości po określonej cenie. W praktyce nikt nie ma zamiaru niczego dostarczać ani kupować.

Inwestować bezpieczniej

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Inwestycje

Dziś, kiedy trudno zdecydować, które akcje nie przyniosą nam straty, nie wspominając już o zyskach, poszukujemy bezpiecznej przystani dla naszych pieniędzy. Pisałem już o inwestowaniu w nieruchomości, fundusze aktywów niepublicznych oraz złoto.

Euroobligacje

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Finansowanie

Emisja obligacji zagranicznych to dla wielu firm i rządów jedna z najbardziej korzystnych i wygodnych form pozyskania kapitału. Początki emisji obligacji zagranicznych sięgają lat 60. XX wieku. Wówczas, w 1963 r., korporacja Autostrade sprzedała pierwszą emisję obligacji na rynkach zagranicznych. Po 1963 r. wzrastała liczba podmiotów pozyskujących kapitał poza granicami własnego państwa.

Fundusze hedgingowe w październiku 2008 r.

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Inwestycje alternatywne

Październik przyniósł straty nie tylko na inwestycjach tradycyjnych funduszy lecz również hedgingowych, które stanowią inwestycje alternatywne. Jak podała amerykańska firma Greenwich Alternative Investments LLC, gromadząca i analizująca wyniki światowego rynku funduszy hedgingowych, w październiku indeks Greenwich Global Hedge Fund Index ("GGHFI") spadł o 5,1%. 

Oszustwa na rynku forex

Robert Nogacki www.skarbiec.biz włącz . Opublikowano w Inwestycje

Międzynarodowy charakter rynku forex, brak jednolitego nadzoru nad dokonywanymi na nim transakcjami oraz względna łatwość wejścia na elektroniczne platformy transakcyjne spowodowały, że Forex stał się wyjątkowo wdzięcznym obiektem zainteresowania dla różnego autoramentu oszustów i nieprofesjonalnych doradców w dziedzinie inwestycji walutowych.

Powiązane artykuły