Akademia inwestowania

Z funduszem bezpieczniej

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Finanse osobiste

Podejmowanie dobrych decyzji finansowych i osiąganie zamierzonych długoterminowych celów finansowych stanowi nie lada wyzwanie. Mogą w tym pomóc fundusze inwestycyjne.

Akcje

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Rynek kapitałowy

Akcja jest udziałowym papierem wartościowym, emitowanym w serii, stanowiącym dokument potwierdzający udział w kapitale zakładowym spółki akcyjnej. Minimalna wartość nominalna akcji wynosi 1 grosz.

Firmy inwestycyjne

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Rynek kapitałowy

Firmy inwestycyjne prowadzące działalność maklerską odgrywają kluczową rolę na rynku kapitałowym, umożliwiając mobilizację i alokację kapitału. Działają na rynku pierwotnym i wtórnym, pośrednicząc w zawieraniu transakcji na instrumentach finansowych.

Inwestycje w wartość

Maciej Bitner - Wealth Solutions włącz . Opublikowano w Rynek kapitałowy

Wśród inwestorów za oceanem popularny jest sposób inwestowania określany mianem "value investing", co oznacza inwestowanie w wartość. Co to takiego i czy w obecnej chwili taka strategia może się sprawdzić?

Lista autoryzowanych doradców

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Rynek kapitałowy

29 kwietnia 2013 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie opublikowała listę Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu, którzy spełnili kryteria przeprowadzonej weryfikacji.

Restrukturyzacja

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Edukacja

Celem restrukturyzacji jest poprawa sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa i zwiększenie jego wartości. W konsekwencji powstają nowe perspektywy rozwoju. Może być ona przeprowadzona w wielu obszarach.

Fundusze inwestycyjne

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Rynek kapitałowy

Fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

Czy lepszy ZUS czy akcje?

Wealth Solutions włącz . Opublikowano w Finanse osobiste

Jednym z głównych powodów decydujących o wyższości emerytur kapitałowych nad emeryturami z ZUS jest wyższa stopa zwrotu z przekazanej do systemu składki. Dlatego przeciwnicy OFE często kwestionują ten fakt, twierdząc, że akcje w długim okresie i tak nie zarobią więcej, niż wynosi wzrost PKB. 

Wybrane formy inwestowania

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Poradniki

Trzy różne formy inwestowania, dobre dla każdego. Warto je rozważyć, bowiem mądra dywersyfikacja portfela zapewni umiarkowany zysk przy bezpiecznym poziomie ryzyka.

Banki szwajcarskie tracą fason

Robert Nogacki www.skarbiec.biz włącz . Opublikowano w Poradniki

Bank szwajcarski przez lata stanowił ostoję solidności. Od kilku lat reputacja szwajcarskiego sektora bankowego pogarsza się. A dlaczego? To szczegółowo wyjaśnia kancelaria prawna Skarbiec.biz.

Powiązane artykuły