Restrukturyzacja

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Edukacja

Celem restrukturyzacji jest poprawa sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa i zwiększenie jego wartości. W konsekwencji powstają nowe perspektywy rozwoju. Może być ona przeprowadzona w wielu obszarach.

 Restrukturyzacja rynkowa

Opracowanie i wprowadzenie nowych produktów i usług, rozwój sprzedaży na innych rynkach (zagranicznych), dywersyfikacja oferty produktowej, reorganizacja działalności marketingowej, rozbudowa sieci dystrybucji, promocji, reklamy, racjonalizacja zaopatrzenia.

Restrukturyzacja majątkowa

Porządkowanie stanu prawnego majątku, zagospodarowanie majątku zbędnego i nieprodukcyjnego, sprzedaż zbędnych nieruchomości (gruntów i budynków), sprzedaż lub przekazanie obiektów socjalnych, kulturalnych, sportowych, mieszkań zakładowych, ośrodków wczasowych, dzierżawa obiektów i wyposażenia, racjonalizacja zapasów (sprzedaż zapasów nierotacyjnych lub obniżenie poziomu zapasów), wydzielenie majątku wraz z prowadzoną na nim działalnością (outsourcing), przeznaczenie środków ze sprzedaży zbędnego majątku na zakup nowych składników majątkowych.

Restrukturyzacja operacyjna (technologiczna)

Likwidacja przestarzałych technologii wraz z użytkowanym wyposażeniem technologicznym, modernizacja technologii, lub wdrożenie nowych technologii, zmiana systemów organizacji produkcji.

Restrukturyzacja kadrowa

Redukcja zatrudnienia, przeniesienie pracowników ze spółki matki do spółki córki (jest to działanie z zakresu outsourcingu), wymiana kadry kierowniczej, członków zarządu, działania szkoleniowe dla kadry i związków zawodowych z zakresu restrukturyzacji, wprowadzenie motywacyjnego systemu wynagradzania zarządów spółek, nabór nowych specjalistów.

Restrukturyzacja organizacyjna

Likwidacja lub rozbudowa zakładów i oddziałów zamiejscowych, wydzielenie ze struktury spółki samodzielnych podmiotów prawnych (outsourcing), racjonalizacja struktury organizacyjnej, organizacja nowych służb (np. marketingowych), budowa informatycznych systemów zarządzania, tworzenie systemów zapewnienia jakości (np. dla uzyskanie certyfikatu jakości).

Restrukturyzacja finansowa

Realizacja bankowych postępowań bankowych i ugodowych, restrukturyzacja i redukcja zadłużenia, pozyskiwanie wspomagania finansowego (pożyczki, kredyty), reorganizacja służb finansowych, wprowadzenia programów redukcji kosztów.

Restrukturyzacja właścicielska

Podniesienie kapitału, poszukiwanie inwestora strategicznego, zawieranie transakcji sprzedaży akcji innym osobom, wprowadzenie akcji do obrotu publicznego i giełdowego lub pozagiełdowego.