Akademia inwestowania

Srebro hitem inwestycyjnym

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Inwestycje alternatywne

W okresie ostatnich 10 lat cena srebra wzrosła więcej niż złota. Od 2002 roku średnia cena srebra wzrosła blisko sześć razy i w kwietniu 2011 roku zbliżyła się do  poziomu 50 dolarów za uncję.Wzrastałą też cena w naszej walucie osiagając poziom 130 zł za uncję.

Źródła finansowania fuzji i przejęć

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Poradniki

Finansowanie fuzji i przejść wymaga odpowiedniej analizy, a jej wyniki będą zależeć od sytuacji wszystkich stron uczestniczących w procesie. Żródła kapitału mogą być tu różne. Wiele projektów tego rodzaju nie osiąga założonego celu.

Rynek NewConnect ma już 5 lat

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Rynek kapitałowy

W ostatni dzień sierpnia minęło pięć lat działalności rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Był to okres dynamicznego rozwoju, obecnie jest tam notowanych ponad 400 innowacyjnych spółek.

Spółki dywidendowe

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Rynek kapitałowy

Dywidenda stanowi dodatkowy przychód akcjonariusza. Jednak wiąże się z pozbyciem części kapitału obrotowego, co osłabia potencjał inwestycyjny spółki.

Wyniki GPW za I półrocze 2012

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Rynek kapitałowy

Spadły przychody i zyski Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w pierwszym półroczu 2012 roku w porównaniu z ubiegłym rokiem. Niepewna sytuacja w strefie euro spowodowała wzrost awersji do ryzyka, co przyczyniło się do spadku aktywności inwestorów na rynku akcji. Oto komunikat prasowy GPW.

Formy inwestowania

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Rynek kapitałowy

Istnieje wiele możliwości inwestowania na rynkach finansowych. Oto trzy wybrane. Każda cechuje się inym poziomem ryzyka i zyskowności. Jednak nie można powierzać pieniędzy firmom o reputacji Amber Gold, obiecujących przysłowiowe "złote góry".

Źródła kapitału pozabankowego

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Finansowanie

Kapitał jest podstawą funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jego źródłem może być emisja akcji lub udziałów. Kapitał można również zebrać na rynku finansowym poprzez emisję obligacji lub innych instrumentów dłużnych.

Rozsądne inwestycje w złoto

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Inwestycje alternatywne

Kiedy gospodarka światowa jest rujnowana przez błędy polityków i arogancką finansjerę, ludzie tracą oszczędności i perspektywy na lepszą przyszłość. W takiej sytuacji następuje odwrót do pewnych i niezniszczalnych wartości, których uosobieniem jest złoto.

Wolna amerykanka na rynku finansowym

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

Żyjemy w czasach absurdu, kiedy logika ekonomii ponosi klęskę. Wszelkie rozumne analizy tracą sens. Rynki finansowe trwają w chaosie. Jak mogło do tego dojść? Dlaczego organa nadzoru finansowego i ścigania ciągle zawodzą.

Vademecum GPW

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Rynek kapitałowy

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie rozpoczęła działalność 16 kwietnia 1991 roku, kiedy wycenie rynkowej poddano pięć spółek akcyjnych. Przyjęto know-how z Francji z giełdy w Lyonie.

Ropa coraz droższa

Maciej Bitner - Wealth Solutions włącz . Opublikowano w Makroekonomia

Ropa jako najsilniej przeceniony w drugim kwartale tego roku surowiec — powróciła do wzrostów cenowych. Pięcioprocentowy wzrost od początku tego roku może jednak nie ostać się długo, gdyż na rynku dominują w tej chwili bardzo krótkoterminowe czynniki.

Szansa inwestycyjna w surowcach

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Inwestycje

Znaczący udział w kapitalizacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie mają spółki działające w sektorze surowców. W ciągu ostatnich trzech miesięcy indeks sektorowy WIG-Surowce wzrósł o ponad 20 proc.

Powiązane artykuły