Rynek hurtowy obligacji nominowanych w euro

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie włącz . Opublikowano w Rynek kapitałowy

Na rynku obligacji prowadzonym przez spółkę Treasury BondSpot Poland zadebiutowały obligacje nominowane w euro.


Komunikat Prasowy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA
Skarbowe papiery wartościowe nominowane w euro po raz pierwszy wprowadzone do notowań na rynku elektronicznym w Polsce.
Od 21 stycznia 2013 r. na rynku TBS Poland notowanych jest 10 serii obligacji o łącznej wartości nominalnej 24,5 mld euro. Pierwszy raz na rynku elektronicznym w Polsce dostępne będą skarbowe papiery wartościowe nominowane w euro.
Lista instrumentów notowanych na Treasury BondSpot Poland:

 

Treasury BondSpot Poland to elektroniczny, hurtowy rynek skarbowych papierów wartościowych, prowadzony na zlecenie Ministerstwa Finansów. Rynek ten zapewnia wysoką płynność, przejrzystość i efektywność obrotu skarbowymi papierami wartościowymi. Uczestnikami rynku są wiodące krajowe i zagraniczne instytucje finansowe. W 2012 roku rynek osiągnął rekordowe obroty w wysokości 1 061,72 mld zł, przy średniej dziennej obrotów na poziomie 4,26 mld zł.