Co oznacza termin ELIXIR w systemie bankowym?

włącz . Opublikowano w FAQs

ELIXIR jest to system, który prowadzi Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) umożliwiający rozliczanie płatności detalicznych denominowanych w złotych, takich jak polecenie przelewu, płatności ZUS i podatkowe, polecenie zapłaty, czeki. System ten jest jednym z najważniejszych elementów krajowego systemu płatniczego.
Każdego dnia roboczego odbywają się 3 sesje rozliczeniowe w systemie ELIXIR: poranna (I), popołudniowa (II) i wieczorna (III).
Uproszczony harmonogram sesji rozliczeniowych ELIXIR (bez gwarancji rozrachunku): 
 
Nr sesji
Otwarcie
wejścia
Zamknięcie
wejścia
Początek
sesji rozrachunkowej
w NBP
Koniec
sesji rozrachunkowej
i przekazanie
wyników do banków
I
16:00 (D-1)
  9:30 (D)
10:30 (D)
11:00 (D)
II
  9:30 (D)
13:30 (D)
14:30 (D)
15:00 (D)
III
13:30 (D)
16:00 (D)
17:00 (D)
17:30 (D)
D-1 oznacza dzień poprzedni
 
Termin zaksięgowania na koncie zależy od umowy rachunku zawartej z bankiem przez użytkownika tego rachunku. Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. przeprowadza rozliczenia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  W ostatnim dniu rozliczeniowym w roku, sesji 3 nie przeprowadza się.
Ponadto istnieje drugi system EuroELIXIR umożliwiający rozliczanie zarówno krajowych, jak i paneuropejskich płatności w euro.  
Uproszczony harmonogram sesji rozliczeniowych EuroELIXIR (bez gwarancji rozrachunku): 
 
Godzina
Opis
9:30
Zamknięcie wejścia na pierwszą sesję dla transakcji krajowych
Do 11:30
Rozrachunek i udostępnianie zbiorów dla płatności krajowych
Do 12:30
Udostępnianie zbiorów z płatnościami transgranicznymi przychodzącymi
15:30
Zamknięcie wejścia na drugą sesję dla płatności krajowych i pierwszą sesję dla płatności transgranicznych wychodzących do STEP2
Do 17:30
Rozrachunek i udostępnianie zbiorów dla płatności krajowych