Kolejny miesiąc poprawy sytuacji w gospodarce

Jan Mazurek, Główny Analityk Investors włącz . Opublikowano w Makroekonomia

Indeks dotyczący aktywności gospodarczej na świecie - JP Morgan Global Manufacturing & Services PMI - wzrósł w lutym tego roku do poziomu  najwyższego, jaki zanotowano od października zeszłego roku, osiągając wartość 53,6 pkt.
 
Oznacza to wzrost indeksu o 0,4 pkt. w porównaniu ze styczniowym wynikiem. Wskaźnik ten pozostaje powyżej poziomu 50 pkt., oznaczającego granicę między rozwojem a recesją, już przez kolejne siedem miesięcy. Wskazuje to, że poprawa sytuacji ekonomicznej na świecie nie jest chwilowa i gospodarka światowa rzeczywiście przeszła do fazy ożywienia. Szacuje się, że w ostatnich miesiącach gospodarka światowa rozwijała się w tempie bliskim 4 proc. w skali roku.
Wynik ten to głównie efekt wysokiej aktywności w przemyśle wytwórczym – będący jej miarą, globalny indeks JPMorgan Global Manufacturing PMI, chociaż w zeszłym miesiącu nieznacznie spadł, w dalszym ciągu znacząco przewyższa odpowiedni indeks dla sektora usług. Lutowy odczyt dla tego indeksu wyniósł 55,2 pkt. Warto dodać, że wskaźnik ten pozostaje powyżej poziomu 50 pkt. już od ośmiu miesięcy.
Na indeks aktywności w przemyśle wytwórczym składa się m.in. wskaźnik dotyczący produkcji przemysłowej (Global manufacturing output), który sygnalizuje dziewiąty miesiąc ekspansji. Jednak lutowy odczyt był najniższy od trzech miesięcy i wyniósł 57,4 pkt., w styczniu stanowił 60,2 pkt. Wzrost tego wskaźnika w tempie wyższym niż średnia odnotowano w Stanach Zjednoczonych i Chinach. Poprawiała się również sytuacja w Japonii, lecz wolniej. W Strefie Euro wskaźnik osiągnął trzyletnie maksimum, lecz pomiędzy poszczególnymi krajami występują znaczące różnice. Najlepsza sytuacja w produkcji jest w Niemczech, Austrii i Francji, natomiast pogorszyła się w Grecji. W Wielkiej Brytanii lutowa produkcja rosła najszybciej od 14 lat.
Globalny indeks zatrudnienia w przemyśle wytwórczym (Manufacturing Employment Index ) osiągnął 29-miesięczny szczyt i wyniósł 51,4 pkt. (50,4 pkt. w styczniu) Oznacza to dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy w przemyśle.
W sektorze usług nastąpiła poprawa – globalny indeks aktywności JPMorgan Global Services PMI wzrósł do poziomu 52,6 pkt., co jest najwyższą wartością od grudnia 2007 r. Najszybszy wzrost aktywności w sektorze usług odnotowano w Chinach, Indiach, Hong Kongu oraz Wielkiej Brytanii.
W Stanach Zjednoczonych indeks osiągnął najwyższy poziom od 28 miesięcy, a w Brazylii od 24 miesięcy. Niewielką poprawę w sektorze usług odnotowano w Europie, jednak pogorszyła się sytuacja w Hiszpanii oraz Irlandii. Niższą aktywność odnotowano w lutym również w Japonii i Australii.
Zatrudnienie w sektorze usług na całym świecie spada od 22 miesięcy, jednak w lutym dynamika spadków była najniższa od lipca 2008 r. Globalny wskaźnik dotyczący zatrudnienia w sektorze usług (Service Sector Employment) wzrósł z 46,7 pkt. w styczniu do 48,5 pkt. w lutym.
Przedstawione tu dane wskazują na kontynuację ożywienia w gospodarce światowej, jednak poprawa aktywności gospodarczej nie odbywa się w podobnym tempie w sektorze wytwórczym oraz usługowym. Znaczące różnice odczytów wskaźników odnotowano również pomiędzy poszczególnymi regionami świata oraz krajami. Pozytywny wpływ na globalny wskaźnik ma m.in. dobra koniunktura w gospodarce Chin. Problemem Europy jest sytuacja w Grecji, Hiszpanii i Irlandii.
W kolejnych miesiącach należy spodziewać się dalszej poprawy aktywności gospodarczej na świecie, szczególnie w  usługach, co pozwoliłoby na harmonijny rozwój całej gospodarki.

Opracowano na podstawie danych: JPMorgan, Markit, ISM, IFPSM