Polacy chcą przyjęcia euro

Ewa Chojnacka, Inwestycje.pl włącz . Opublikowano w Makroekonomia

54,7 proc. ankietowanych jest za przyjęciem euro w Polsce. Jednak aż 61,7 proc. z nich  obawia się wzrostu cen po przyjęciu wspólnej waluty - wynika z ankiety przeprowadzonej przez portal finansowy Inwestycje.pl.
Zwolennikami wprowadzenia euro w Polsce są głównie mężczyźni (57,7 proc.), którzy w większości są właścicielami firm (55,7 proc.) w przedziale wiekowym 36-50 lat.

Jednym z głównych argumentów przeciwko wprowadzeniu unijnej waluty jest obawa przed wzrostem cen. Z ankiety przeprowadzonej przez Inwestycje.pl wynika, że 61,7 proc. internautów  obawia się wzrostu cen po przyjęciu wspólnej waluty.

euro1.jpg

 

źródło: Inwestycje.pl

Z raportu NBP wynika, że po wprowadzeniu euro do obiegu gotówkowego w Polsce największy wzrost cen będzie dotyczył grupy tzw. cen „niskich”, co oznacza, że najbardziej odczuwalny będzie wzrost cen artykułów najczęściej kupowanych przez Polaków. Po wprowadzeniu euro we Włoszech mieszkańcy tego kraju odczuli największe podwyżki cen kawy, która jest najczęściej kupowanym produktem we Włoszech. Natomiast mieszkańcy Francji najbardziej odczuli podwyżki cen popularnych w tym kraju bagietek.

Mimo że większość ankietowanych przez portal Inwestycje.pl obawia się wzrostu inflacji w Polsce, 46,5 proc. internautów jednocześnie spodziewa się wzrostu wynagrodzeń w naszym kraju po wejściu do strefy euro.

Większość ankietowanych uważa, że wspólna waluta ułatwi polskim przedsiębiorcom prowadzenie biznesu (74,8 proc.). 11,6 proc. ma przeciwne zdanie w tej sprawie. Bowiem po wejściu do strefy euro polskie firmy będą miały dostęp do tańszego kapitału w wyniku możliwie niższych stóp procentowych. Jednak aby polskie firmy mogły odnotować korzyści z wprowadzenia unijnej waluty, będą musiały ponieść koszty dostosowania wyliczone przez firmę doradczą Deloitte łącznie na 3,5 mld zł.

Natomiast 47,5 proc. respondentów spodziewa się wzrostu inwestycji zagranicznych w Polsce po wejściu do strefy euro. Bowiem kraje, które przyjęły wspólną walutę, zwiększyły obroty handlowe nawet o kilkadziesiąt procent. 

Polacy nie mają jednoznacznego zdania w kwestii referendum dotyczącego przyjęcia euro. 46,9 proc. ankietowanych uważa, że przyjęcie euro w Polsce powinno być poprzedzone referendum. Natomiast 47,2 proc. nie widzi potrzeby przeprowadzania referendum w tej sprawie.

Rząd zdecydował o rozpoczęciu przygotowań do przyjęcia przez Polskę euro w 2012 r. Tymczasem według większości ankietowanych przez portal Inwestycje.pl, polska gospodarka nie jest wystarczająco przygotowana by przyjąć euro 1 stycznia 2012 r. (49,1 proc.). Tylko 33,7 proc. ankietowanych uważa, że termin ten jest realny do zrealizowania. Natomiast 17,2 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

Według 43,1 proc. ankietowanych, wspólna waluta przyspieszy wzrost gospodarczy w Polsce. Natomiast 50,7 proc. respondentów obawia się, że wprowadzenie euro ograniczy niezależność polskiej polityki pieniężnej.

 

euro2.jpg

źródło: Inwestycje.pl

Polska zobowiązała się do przyjęcia euro, przystępując w 2004 r. do Unii Europejskiej.
Pod koniec października 2008 r. Rada Ministrów zaakceptowała „Mapę drogową przyjęcia euro przez Polskę”. Zgodnie z założeniami rządu Narodowy Plan Przyjęcia Euro zostanie opracowany w pierwszym kwartale 2009 roku. Rząd Donalda Tuska planuje zastąpienie złotego przez euro w 2012 r.

Ankietę Inwestycje.pl przeprowadzono na grupie 750 osób.