Powstaje segment dla liderów rynku NewConnect

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Inwestycje

Giełda Papierów Wartościowych utworzy na rynku NewConnect specjalny segment spółek o nazwie NewConnect Lead. Zamierzeniem giełdy  jest wydzielenie i promowanie najlepszych spółek notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu, które posiadają największe szanse na przeniesienie notowań akcji na Główny Rynek GPW.

NewConnect jest rynkiem, gdzie mniejsze spółki mają szansę zaistnieć na publicznym rynku kapitałowym, zebrać nowy kapitał, nabrać doświadczenia, zyskać uznanie inwestorów, osiągnąć efekt marketingowy. W okresie 2,5 lat funkcjonowania tej platformy zaistniała grupa spółek, które ze względu na kapitalizację, obroty, stabilność kursów, wysokie standardy działania mają szansę, aby znaleźć się na rynku regulowanym GPW. W ten sposób NewConnect staje się źródłem nowych spółek dla warszawskiej giełdy. Z drugiej strony, wzrasta zainteresowanie rynkiem NewConnect, o czym świadczy najwyższa liczba debiutów w ostatnich 12 miesiącach wśród europejskich rynków alternatywnych według danych Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych (ang. Federation of European Securities Exchanges, „FESE”). Obecnie na NewConnect jest notowanych 116 spółek, przy czym ich kapitalizacja wynosi 3,4 mld zł a kolejne zadebiutują w najbliższych tygodniach.

Obroty w lutym również były bardzo wysokie, ich wartość przekroczyła 256 mln zł. W obu miesiącach tego roku wartość obrotów na rynku NewConnect była kilkakrotnie wyższa od 100 spółek z dolnego rejestru obrotów na Głównym Rynku GPW. NewConnect pod względem płynności obrotów i liczby debiutów wyróżnia się wśród innych alternatywnych platform europejskich, o czym świadczy drugie miejsce w Europie według wyników badań IPO Watch Europe PwC 2009.

Zarząd GPW ustalił zasady kwalifikacji do segmentu NewConnect Lead. Znajdą w nim swoje miejsce spółki spełniające wszystkie, bez wyjątku, niżej wymienione kryteria:
  1. Średnia wartość rynkowa spółki w ostatnich 6 miesiącach wyniosła co najmniej 5 mln EUR oraz free float na koniec każdego kwartału stanowił co najmniej 10%.
  2. Średni obrót na sesję w ostatnich 6 miesiącach lub średnia liczba transakcji w tym okresie wyniosły odpowiednio: 10 000 zł i 5 transakcji.
  3. Na co najmniej połowie z sesji w ostatnich 6 miesiącach były zawierane transakcje na akcjach spółki.
  4. Zmienność kursu w ostatnich 6 miesiącach wyniosła poniżej 15%, a średni kurs w tym okresie wyniósł powyżej 50 groszy.
  5. Okres, kiedy spółką miała staus publicznej - co najmniej 1 rok.
  6. Stosowanie Kodeksu Dobrych Praktyk.
  7. Spółka należycie realizuje obowiązki informacyjne.
Liczba spółek w segmencie NewConnect Lead będzie zmienna, a jego skład będzie aktualizowany raz na kwartał. Pierwszych liderów poznamy 31 marca br. Dla wyróżnionych spółek będzie to motywacja do dalszych pozytywnych działań na rzecz swojego rozwoju a także uzyskanie wiary we własne siły. Takie wyróżnienie będzie również inspiracją dla podjęcia starań o przeniesienie notowań wyżej – na rynek regulowany. Te spółki, które nie znajdą się jeszcze wśród najlepszych, będą miały wzorce do naśladowania, aby w przyszłości znaleźć się w ekskluzywnym towarzystwie.

Przejście spółki przez rynek NewConnect daje jej możliwość oswojenia się z publicznym rynkiem kapitałowym. Spółka ma okazję poznać wiele zasad funkcjonowania publicznego rynku kapitałowego, nabyć doświadczenie w kontaktach z władzami giełdy i mediami, stać się rozpoznawalną. Po przejściu na parkiet giełdowy wymogi rynku regulowanego nie będą już trudne do zrozumienia i wdrożenia, gdyż wiele z nich, już obowiązuje na NewConnect. Dotychczas na rynek giełdowy przeszły dwie spółki: MW Trade oraz Centrum Klima. Obie doskonale radzą sobie w nowym miejscu, i niemała w tym zasługa rynku NewConnect.


Źródło: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA