Bezrobocie w marcu 2015

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

W marcu pozornie spadła stopa bezrobocia. Propaganda rządowa trąbi o rzekomej poprawie sytuacji na rynku pracy. Nie zauważono, że ubyło nam ponad dwa miliony rodaków w pełni sił. Polska traci grunt pod nogami i żadna imigracja tego nie naprawi, tylko pogorszy.

Jak podało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na koniec marca 2015 roku zarejestrowanych było 1.866 tys. osób bezrobotnych. Liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się o 53 tys. w stosunku do lutego i o 316 tys. wobec marca zeszłego roku. Stopa bezrobocia w marcu br. wyniosła 11,7%, i była o 0,3 punktu procentowego niższa niż w miesiącu poprzednim - wynika z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W marcu ubiegłego roku stopa bezrobocia wynosiła 13,5%.
Nie liczy się natomiast ponad 2 mln ludzi, którzy opuścili kraj (zdecydowana większość na zawsze), nie godzących się na wegetację swoją i dzieci. Propaganda rzekomego sukcesu gospodarczego prowadzona przez Kamyszaka trwa i wzgudza moje obrzydzenie. A tymczasem pozostali w kraju pracują za marne pieniądze, bez szans na przyszłość, zakup mieszkania, dobre wykształcenie, awans. Panująca korupcja, kolesiostwo, nepotyzm powoduje, że lepszą pracę mogą otrzymać tylko osoby będące członkami rodzin urzędujących notabli. Chociaż konkursy w administracji wygrywają najlepsi to pracę otrzymują miernoty ale z "odpowiednim poparciem". Taka jest Polska od 1945 roku. A kto tego nie akceptuje ten ląduje na Gatwicku, Luton, Dublinie.
W marcu stopa bezrobocia spadła we wszystkich województwach, a najwięcej na Mazowszu. Lepsza jest też sytuacja na rynku pracy w województwach warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim.
Dzięki poprawie sytuacji gospodarczej wzrosła liczba ofert pracy. W marcu br. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 115 tysięcy miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, o 18 tysięcy więcej niż w lutym.

Stopa bezrobocia

Źróddło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS