Handel zagraniczny w styczniu 2015

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

W styczniu wzrosły obroty handlowe Polski z zagranicą. Odnotowano też dodatnie saldo wymiany handlowej.

 

W styczniu 2015 roku ogólny eksport Polski wyrażony w cenach bieżących wyniósł 57.712,4 mln PLN a import 54.490,7 mln PLN. W porównaniu ze styczniem 2014 roku eksport zwiększył się o 3,6%, a import spadł o 2,9%. W efekcie saldo obrotów handlowych z zagranicą było dodatnie i wyniosło 3.221,7 mln PLN. W znacznej mierze przyczynił się do tego spadek cen ropy naftowej. Rok wcześniej saldo było ujemne i wyniosło 375,3 mln PLN.
Eksport wyrażony w dolarach amerykańskich wyniósł 16.322,3 mln USD i był o 11,0% niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Natomiast import wyniósł 15.415,5 mln USD (spadek o 16,4%). Dodatnie saldo stanowiło równowartość 906,8 mln USD.
Eksport wyrażony w euro wyniósł 13.403,6 mln EUR, a import 12.660,8 mln EUR (wzrost odpowiednio w eksporcie o 0,6%, a w imporcie spadek o 5,7%). Dodatnie saldo stanowiło równowartość 742,8 mln EUR.
Ujemne saldo obrotów handlowych odnotowano z krajami rozwijającymi się i wyniosło ono 10.115,9 mln PLN. Kwota ta stanowi  równowartość 2.850,9 mln USD lub 2.349,3 mln EUR. Ujemne saldo handlowe z krajami Europy Środkowo-Wschodniej wyniosło 2.431,5 mln zł (703,8 mln USD lub 568,4 mln EUR). Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi i osiągnęło ono poziom 15.769,1 mln zł (4461,5 mln USD, lub 3.660,5 mln EUR), w tym z krajami UE saldo wyniosło 15.877,2 mln zł (4494,3 mln USD lub 3.685,5 mln EUR).
Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 86,3%, przy czym UE 80,6%, a w imporcie – 62,5% (w tym UE 56,2%).
Największym partnerem handlowym Polski są Niemcy, których udział w eksporcie wyniósł w styczniu br. 28,2%, co oznacza wzrost w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 1,7 punktu procentowego. Wzrósł również udział Niemiec w polskim imporcie  do 22,1% wobec 20,4% w styczniu 2014 roku. Dodatnie saldo wymiany handlowej z Niemcami wyniosło 4.240,6 mln zł (1.195,4 mln USD lub 982,6 mln EUR) wobec 3.046,9 mln zł (1.004,7 mln USD, 729,0 mln EUR) w analogicznym okresie ubiegłego roku.
W styczniu br. udział Rosji w eksporcie był niższy w porównaniu z analogicznym okresem 2014 roku o 0,8 punktu procentowego i wyniósł 3,0%, w imporcie spadł o 5,5 punktu procentowego i stanowił 8,5%. W efekcie ujemne saldo obrotów handlowych wyniosło 2.866,3 mln zł (825,3 mln USD lub 669,4 mln EUR). Przed rokiem saldo było również ujemne i wyniosło 5.718,0 mln zł (1.875,2 mln USD lub 1.367,6 mln EUR).
W styczniu br. Ukraina znajdowała się na 18. miejscu wśród partnerów handlowych Polski w eksporcie oraz 23. miejsce w imporcie (w analogicznym okresie ub. r. odpowiednio 15. i 21.  miejsce). Udział Ukrainy w eksporcie obniżył się w porównaniu ze styczniem ubiegłego roku o 0,4 punktu procentowego i wyniósł 1,3 %, natomiast w imporcie spadł o 0,3 punktu procentowego i stanowił 0,8%. Dodatnie saldo wyniosło 316,9 mln zł (88,6 mln USD, 73,6 mln EUR) wobec 384,1 mln zł (126,5 mln USD, 91,9 mln EUR) w analogicznym okresie 2014 roku.
Najważniejszymi partnerami handlowymi Polski w zakresie eksportu w pierwszym miesiącu tego roku są: Niemcy, Wielka Brytania, Czechy, Francja, Holandia, Włochy, Rosja, Węgry, Hiszpania, Szwecja. Natomiast pierwsza dziesiątka partnerów w zakresie importu to: Niemcy, Chiny, Rosja, Włochy, Francja, Czechy, Holandia, USA, Wielka Brytania, Belgia.
Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 68,1% całkowitego eksportu (w analogicznym okresie ub. r. 66,3%), a importu ogółem – 65,8% (wobec 67,9% w styczniu 2014 r.).