Niepokojące tendencje

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

Dane makroekonomiczne z końca pierwszego półrocza 2014 roku pokazują, że polska gospodarka zaczyna spowalniać.

Rozczarowały dane o produkcji przemysłowej za czerwiec. Wypadła ona znacznie poniżej oczekiwań. Wyższa dynamikę wykazała produkcja budowlano-montażowa. Ceny produkcji sprzedanej zarówno w przemyśle, jak również w sektorze budowlano-montażowym utrzymują się na poziomie niższym niż na koniec ubiegłego roku.
Dynamika wzrostu eksportu w okresie pierwszych pięciu miesięcy była wyższa niż dynamika wzrostu importu. Największym partnerem handlowym Polski są Niemcy.
W czerwcu 2014 roku wskaźnik HSBC PMI® Polskiego Sektora Przemysłowego spadł z 50,8 pkt. do 50,3 pkt. - podał HSBC na podstawie badania przeprowadzonego przez firmę Markit. Był to czwarty z kolei miesiąc spadków tego wskaźnika. Jest to najniższy poziom wskaźnika od ostatnich roku. Wpływ na spadkowy trend wskaźnika PMI miały głównie nowe zamówienia, produkcja i zatrudnienie.
W pierwszym półroczu znacząco poprawiła się sytuacja na rynku pracy – stopa bezrobocia spadła o 1,9 punktu procentowego a liczba zarejestrowanych bezrobotnych utrzymuje się poniżej 2 mln.
Rada Polityki Pieniężnej NBP pozostawiła stopy procentowe na dotychczasowym poziomie 2,5%.