Obroty handlowe z zagranicą I-V 2014

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

Polska osiąga coraz lepsze wyniki w zakresie wymiany handlowej z zagranicą. Handel zgraniczny staje się silną stroną naszej gospodarki.

W okresie styczeń-maj 2014 roku ogólny eksport Polski wyrażony w cenach bieżących wyniósł 279.150,3 mln PLN i był wyższy o 8,3% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.
Stanowi to kwotę równoważną 91.866,6 mln USD lub 66.754,1 mln EUR. Eksport wyrażony w dolarach amerykańskich wzrósł o 11,4% a w euro wzrósł o 7,0%.
Udział krajów rozwiniętych w polskim eksporcie ogółem wyniósł 84,0%, natomiast Unii Europejskiej 76,7% a strefy euro 53,7%.
Import za pierwsze 5 miesięcy br. wyrażony w cenach bieżących osiągnął poziom 278.871,2 mln PLN i był o 6,1% wyższy niż rok wcześniej. Stanowi to równowartość 91.763,6 mln USD (wzrost o 9,1%) lub 66.689,4 mln EUR (wzrost o 4,8%).
Udział krajów rozwiniętych w imporcie ogółem wyniósł 64,9%, natomiast Unii Europejskiej 58,2% a strefy euro 45,8%.
W efekcie odnotowano dodatnie saldo obrotów handlowych w wysokości 279,1 mln PLN (103,0 mln USD lub 64,7 mln EUR). W analogicznym okresie ubiegłego roku saldo było ujemne i stanowiło 5.051,5 mln PLN.
Nadwyżkę eksportu nad importem w wysokości 53.341,0 mln PLN przyniosły obroty handlowe z krajami rozwiniętymi. W obrotach handlowych z krajami Unii Europejskiej odnotowano też dodatnie saldo 51.842,4 mln PLN (12.396,9 mln EUR). Handel z krajami strefy euro przyniósł nadwyżkę eksportu nad importem w wysokości 22.151,5 mln PLN (5.297,4 mln EUR).
Ujemne salda w handlu zagranicznym odnotowano w transakcjach z krajami rozwijającymi się i wyniosły one łącznie 36.384,6 mln PLN a z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – 16.677,3 mln PLN.
Obroty z pierwszą dziesiątką największych partnerów handlowych Polski stanowiły w pierwszych 5 miesiącach tego roku około 2/3 całkowitych obrotów handlowych Polski.
Najważniejszymi partnerami handlowymi Polski w zakresie eksportu w tym okresie byli: Niemcy, Wielka Brytania, Czechy, Francja, Włochy, Rosja, Holandia, Szwecja, Węgry, Hiszpania. Udział polskiego eksportu do Niemiec stanowił 26,1% eksportu ogółem.
Natomiast pierwsza dziesiątka partnerów w zakresie importu to: Niemcy, Rosja, Chiny, Włochy, Francja, Niderlandy, Czechy, Wielka Brytania, Belgia, Stany Zjednoczone. Największy udział w polskim imporcie mają Niemcy i wynosi on 21,6%. Druga jest Rosja, posiadająca udział na poziomie 11,7%.