Handel zagraniczny w I kwartale 2014

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

Polska osiąga coraz lepsze wyniki w zakresie wymiany handlowej z zagranicą. Dodatnie saldo utrzymuje się od początku tego roku.

W I kwartale 2014 roku ogólny eksport Polski wyrażony w cenach bieżących wyniósł 165083,4 mln PLN i był wyższy o 7,8% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.
Stanowi to kwotę równoważną 54171,8 mln USD lub 39586,3 mln EUR. Eksport wyrażony w dolarach amerykańskich wzrósł o 9,6% a w euro wzrósł o 6,8%.
Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 84,3%, natomiast Unii Europejskiej 77,3% a strefy euro 54,1%.
Import za pierwsze trzy miesiące br. wyrażony w cenach bieżących osiągnął poziom 163873,7 mln PLN i był o 3,6% wyższy niż rok wcześniej. Stanowi to równowartość 53763,1 mln USD (wzrost o 5,3%) lub 39294,7 mln EUR (wzrost o 2,6%).
W efekcie odnotowano dodatnie saldo obrotów handlowych w wysokości 1209,7 mln PLN (408,7 mln USD lub 291,6 mln EUR). W analogicznym okresie ubiegłego roku saldo było ujemne i stanowiło 5095,7 mln PLN.
Udział krajów rozwiniętych w imporcie ogółem wyniósł 64,6%, natomiast Unii Europejskiej 58,1% a strefy euro 45,6%.
Nadwyżkę eksportu nad importem w wysokości 33424,6 mln PLN przyniosły obroty handlowe z krajami rozwiniętymi. W obrotach handlowych z krajami Unii Europejskiej odnotowano dodatnie saldo 32393,2 mln PLN (7767,1 mln EUR). Handel z krajami strefy euro przyniósł nadwyżkę eksportu nad importem w wysokości 14581,0 mln PLN (3496,4 mln EUR).
Ujemne salda w obrotach handlowych odnotowano w transakcjach z krajami rozwijającymi się i wyniosły one łącznie 21952,2 mln PLN a z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – 10262,7 mln PLN.
Obroty z pierwszą dziesiątką największych partnerów handlowych Polski stanowiły w pierwszych trzech miesiącach tego roku 65,7% eksportu i 67,2% importu ogółem.
Najważniejszymi partnerami handlowymi Polski w zakresie eksportu są: Niemcy, Wielka Brytania, Czechy, Francja, Włochy, Rosja, Holandia, Szwecja, Węgry, Hiszpania. Udział polskiego eksportu do Niemiec stanowi 26,3% eksportu ogółem.
Natomiast pierwsza dziesiątka partnerów w zakresie importu to: Niemcy, Rosja, Chiny, Włochy, Francja, Niderlandy, Czechy, Wielka Brytania, Belgia, Stany Zjednoczone. Największy udział w polskim imporcie mają Niemcy i wynosi on 21,6%. Druga jest Rosja z udziałem 12,0%.