Sprzedaż detaliczna w XI 2015

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

W listopadzie ubiegłego roku odnotowano znaczny wzrost sprzedaży detalicznej wobec analogicznego okresu poprzedniego roku.

W listopadzie 2015 roku odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych o 5,7% wobec analogicznego okresu 2014 roku. Natomiast w porównaniu z miesiącem poprzedzającym sprzedaż była niższa o 5,9%. Taki wynik odnotowano w placówkach handlowych i niehandlowych o liczbie zatrudnionych powyżej 9 osób.
Sprzedaż detaliczna w cenach stałych była w listopadzie wyższa niż rok wcześniej w większości grup towarowych.
Wśród grup o znaczącym udziale w sprzedaży detalicznej ogółem najwyższy wzrost nastąpił w podmiotach zajmujących się handlem pojazdami samochodowymi, motocyklami i częściami (o 23,5% wobec spadku przed rokiem o 5,0%) oraz w przedsiębiorstwach prowadzących pozostałą sprzedaż detaliczną w niewyspecjalizowanych sklepach (o 21,1% wobec wzrostu o 8,5%). Jednocześnie nastąpił spadek sprzedaży w grupie „żywność, napoje i wyroby tytoniowe”( o 3,3% wobec wzrostu o 4,7% przed rokiem). Mniejszą sprzedaż w skali roku odnotowały również podmioty zaklasyfikowane do grupy „pozostałe” (o 6,9%). W grupach o niższym udziale w sprzedaży detalicznej ogółem znacznie zwiększyła się sprzedaż w grupie „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (o 19,1%) oraz „tekstylia, odzież, obuwie” (o 13,5%).
W okresie styczeń-listopad 2015 roku sprzedaż detaliczna zwiększyła się w porównaniu z analogicznym okresem 2014 roku o 3,4% (wobec wzrostu o 4,2% w 2014 r.).