Wpływ ostatnich wydarzeń na rynki funduszy

Home Broker włącz . Opublikowano w Makroekonomia

Wojna domowa w Libii i interwencja wojsk NATO spowodowały poważne perturbacje na rynkach finansowych. Zmieniła się sytuacja funduszy inwestycyjnych. Ekonomisci z firmy Home Broker analizują wpływ zmieniającej się sytuacji na rynek. Należy mieć też na względzie katastrofę w Japonii i jej wpływ na gospodarkę tego kraju a także całego  świata.
Interesujący był bilans przepływów kapitału w drugim tygodniu marca. Pieniądze odpływały zarówno z dojrzałych, jak wschodzących rynków akcji, traciły je również fundusze rynku pieniężnego. Odpływy z funduszy akcyjnych na świecie były największe od lipca minionego roku. Co przy tym ciekawe, fundusze dedykowane akcjom japońskim pozyskiwały świeże środki. Wynikało to z wpłat do ETF-ów, z tradycyjnych funduszy pieniądze odpływały. Najgorszy tydzień od ponad roku zanotowały fundusze lokujące w akcje spółek paliwowych.
HOME BROKER ZWRACA UWAGĘ:
Naloty sił sojuszniczych na Linię to kolejny pozagospodarczy czynnik, którego wpływ na rynki finansowe inwestorzy muszą uwzględnić w rachubach
Podniesienie wysokości dywidend przez amerykańskie banki to oznaka odzyskiwania przez nie kondycji kapitałowej
Rynek nieruchomości
Trzy duże amerykańskie banki, JP Morgan, Wells Fargo oraz US Bancorp, zamierzają zwiększyć wypłacaną dywidendę. To wyraźny znak, że sektor finansowy w Ameryce odzyskuje formę, a gospodarka się umacnia. To dla rynku nieruchomości w USA bardzo dobry sygnał, gdyż wypłata dywidendy idzie zazwyczaj w parze z kondycją kapitałową przedsiębiorstw. W przypadku banków przekłada się ona na zdolności do prowadzenia akcji kredytowej.
Plany podniesienia stóp procentowych podtrzymał szef Europejskiego Banku Centralnego. To potwierdzenie, że w skali świata ostatnie wydarzenia w Japonii mogą przynajmniej na krótką metę nie mieć zbyt dużego znaczenia. Część obserwatorów rynków sugerowała, że Trichet może zmienić w tej kwestii zdanie po tragedii w Japonii.
Dziś poznamy lutową sprzedaż domów na rynku wtórnym w USA. Spodziewane jest osłabienie do 5,15 mln z 5,36 mln w styczniu. Istotne będą przy tym ceny, które są w wyraźnie zniżkowej tendencji (3,7% w skali roku).
Zespół Analiz
Home Broker