Strategie dla kontraktów terminowych

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Inwestycje

Spis treści

Kontrakty terminowe, jako instrumenty pochodne pozwalają na tworzenie i realizację następujących strategii: spekulacja, hedging, arbitraż. Każda z nich ma inne przeznaczenie i poziom ryzyka.

1) SPEKULACJA

Straegie spekulacyjne służą zarabianiu na różnicach kursów kontraktów. Aby zyskać należy więc kupić taniej a drożej sprzedać kontrakt. Lub odwrotnie - drożej sprzedać a taniej kupić. Kupno kontraktu to zającie pozycji długiej, a sprzedaż to zajęcie pozycji krótkiej. Kolejność transakcji może być dowolna.

Przykład:

W dniu X  kurs wrześniowego kontraktu na WIG20 wynosił 1800 pkt. Inwestor spodziewa się wzrostów cen akcji na giełdzie. Kupuje więc jeden kontrakt terminowy na WIG20. Okzauje się, że jego przewidywania były słuszne i po miesiącu WIG20 osiąga 2100 pkt. Inwestor sprzedaje w tej sytuacji kontrakat (zamyka pozycję). Mnożnik dla kontraktu WIG20 wynosi 10 zł.

Zys z transakcji wynosi:

(2100 pkt - 1800 pkt) x 10 zł = 3.000 zł

Jeżeli przewidywania inwestora okazałyby się nietrafione i na giełdę zawitałaby bessa, wówczas inwestor poniósłby stratę.

Rozbudowaną formą spekulacji są transakcje spread'owe, które ograniczają ryzysko, lecz również ewentualne zyski.

Przykład:

Inwestor przewiduje, że w okresie do września kurs akcji ALFA będzie rósł wolniej niż indeks WIG20 a w związku z tym analogicznie wystąpi wolniejszy wzrost kursu kontraktu na akcje spółki ALFA niż FW20U1.

Wartości kontraktów wynoszą więc:

·        na akcje ALFA

500 x 15 zł = 7.500 zł,

·        dla WIG20

1.500 pkt x 10,00 zł = 15.000 zł

Inwestor sprzedaje więc dwa kontrakty na akcje ALFA oraz kupuje jeden kontrakt FW20U1.

Wartość zajętych pozycji w kontraktach wynosi:

- 2 x 7.500 zł + 1 x 15.000 zł = 0

Przewidywania inwestora sprawdziły się i we wrześniu w dniu wygaśnięcia i ostatecznego rozliczenia kontraktów kurs akcji ALFA wynosił 15,20 zł, natomiast kurs zamknięcia kontraktu na te akcje 15,20 zł. WIG20 wynosił w tym samym dniu 1.650 pkt, a kurs zamknięcia kontraktu FW20U1 również 1.650 pkt. 

Wartości kontraktów wynoszą teraz:

·        Na akcje ALFA

500 x 15,20 = 7.600 zł

·        na WIG20

1.650 pkt x 10,00 zł = 16.500 zł

Wartość zamykanych przez izbę pozycji wynosi więc:

- 2 x 7.600 zł + 1 x 16.500 zł = + 1.300 zł

Powyższy przykład dotyczył przypadku, gdy inwestor utrzymywał pozycję do wygaśnięcia. W praktyce taką strategie można stosować, kiedy pozycje są zamykane w dowolnym dniu ważności kontraktów. Istotne dla osiągnięcia zysku jest zauważenie momentu kiedy przyrost kursów kontraktów w pozycjach długich jest wyższy niż przyrost kursów kontraktów w pozycjach krótkich.
Analogiczną zyskowną strategię można również przeprowadzić licząc na różnicę w spadkach kursów kontraktów opartych na dwóch różnych aktywach. Zastosowanie właściwej strategii pozwoli na osiągnięcie zysku spreadowego.

Przykład:

W dniu X kurs USD wynosił 4,1151 zł, natomiast kurs kontraktu czerwcowego 4,195. Jednocześnie kurs EURO wynosił 3,8755 natomiast odpowiadającego mu kontraktu 3,800.
Inwestor przewiduje, że w najbliższym czasie nastąpi aprecjacja złotego w stosunku do obydwu walut, jednak osłabienie wartości EURO winno być silniejsze niż USD.

Wartości kontraktów wynoszą więc:

·        dla USD

10.000 USD x 4,195 zł = 41.950 zł,

·        dla EURO

10.000 EURO x 3,800 zł = 38.000 zł

Inwestor kupuje więc 9 kontraktów na EURO oraz sprzedaje 10kontraktów na USD.

Wartość zajętych pozycji w kontraktach wynosi:

10 x 38.000 zł - 9 x 41.950 zł = 245 zł (można przyjąć że jest równa zero)

Przewidywania inwestora sprawdziły się i po upływie miesiąca kurs USD wynosił 4,0095, a kurs kontraktu czerwcowego 4,002. Kurs EURO w tym dniu wynosił 3,8748 zł a kurs kontraktu 3, WIG20 wynosił w tym samym dniu 1.650 pkt, a kurs zamknięcia kontraktu FW20U1 również 1.650 pkt. 

Wartości kontraktów wynoszą teraz:

·        Na akcje ALFA

500 x 15,20 = 7.600 zł

·        na WIG20

1.650 pkt x 10,00 zł = 16.500 zł

Wartość zamykanych przez izbę pozycji wynosi więc:

- 2 x 7.600 zł + 1 x 16.500 zł = + 1.300 zł