inwestorzy

  • Aktywność inwestorów Grupy GPW w październiku 2015

    W październiku 2015 r. średnia dzienna wartość obrotu akcjami wzrosła rok do roku (rdr) o 2,5%, do 819,9 mln zł, a średnia dzienna liczba transakcji wzrosła rok do roku o 29,3%, do 68,4 tys. szt.

  • Londyńskie centrum zota

    Pomimo, że największe obroty złotem mają miejsce w dalekiej Azji, to Londyn jest dalej globalnym centrum tego kruszcu. Tutaj ustala się ceny, które stanowią bazę dla inwestycji.

  • Pierwszy polski ETF na giełdzie

    Na Głównym Rynku GPW zadebiutował dziś Beta ETF - pierwszy w historii warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. całkowicie polski fundusz inwestycyjny typu ETF (Beta ETF WIG20TR).

Powiązane artykuły