day trading

  • Day trading jest to strategia krótkoterminowego inwestowania w instrumenty finansowe polegająca na otwieraniu i zamykaniu pozycji w tym samym dniu.

Powiązane artykuły